https://www.hospitality-group.nl/wp-content/uploads/2021/04/Blog-Balanced-working-300x180.jpg

Balanced working

Balanced working
Balanced working

Auteur:

De afgelopen periode zijn organisaties er massaal in geslaagd om medewerkers thuis te laten werken. Bestaande patronen zijn versneld doorbroken en werken heeft een nieuwe invulling gekregen. Dus voor we terugvallen in oude patronen, is het nu het moment om stil te staan bij de optimale manier van werken en bijpassende ‘werkomgeving’. Een manier van werken waarin we de flexibiliteit en effectiviteit die we de afgelopen periode tijdens het thuiswerken hebben ervaren maximaal integreren in onze werkpatronen.

Begeleiding en ontwikkeling

Uiteindelijk is het gedrag van medewerkers bepalend in het succesvol maken van een werkomgeving, thuis of op kantoor. Aandacht voor begeleiding en ontwikkeling van ‘gedrag’ is – zeker in deze periode van verandering en onzekerheid – extra belangrijk. Of dat nu fysiek of virtueel is, structureel of ad-hoc, per team of per duo, een goed werkconcept stimuleert dat mensen elkaar vinden wanneer dat nodig is. Een goed ontwikkelprogramma helpt organisaties om medewerkers te betrekken en de nieuwe manieren van werken te implementeren. Hoe werken we graag samen en welke afspraken maken we om de samenwerking zo prettig mogelijk te laten verlopen. Hoe zorgen we ervoor dat we samen nieuwe routines en rituelen ontwikkelen. Hoe zorgen we dat we ‘geruisloos’ over gaan naar een nieuwe manier van werken.

Balans

Niet iedereen weet meteen het beste uit een nieuwe werkomgeving te halen. Voor een deel heeft dat met verschillende achtergronden, functies, leeftijd of privé situatie te maken. Een goed en eigentijds werkconcept geeft ruimte voor medewerkers en leidinggevenden om oplossingen ‘op maat’ te zoeken waarmee een win-win situatie kan ontstaan. Een nieuwe balans tussen werk en privé met waar nodig persoonlijke doelstellingen, arbeidsvoorwaarden of hulpmiddelen. Belangrijk is dat hr, fm en it kunnen meebewegen.

Leiderschap

Leiderschap is key! Leidinggevenden spelen een cruciale (voorbeeld)rol in het meenemen van hun teams in de verandering. Leiderschap gaat over vertrouwen en autonomie geven, maar ook over het begeleiden van medewerkers in het maken van keuzes en duidelijke en positieve communicatie.

Sociale veiligheid bieden en betrokkenheid creëren in de veelal hybride teams is essentieel. Zorg voor gedragen afspraken en geef zo samen invulling aan de werkomgeving en manier van werken. Waar werk je, wanneer werk je, hoe werk je én vooral hoe doe je dat samen. Samen met je team en samen met andere teams. Hoe zorg je voor de verbinding en hoe zorg je voor bereikbaarheid.

Community

We zien vooral dat medewerkers zoekend zijn, zoekend in de nieuwe manieren van werken, zoekend in waar ze onderdeel van zijn en zoekend in waar ze als individu aan bijdragen. Zeker nu we meer op afstand van elkaar zijn. Community building kan een grote rol spelen in balanced working. Het gaat er namelijk niet om waar je iets doet, maar wat je gezamenlijk doet en bereikt. Een actief community beleid zorgt voor betrokkenheid en engagement.

Voorbeelden van opdrachten waar we organisaties nu mee helpen zijn:

  • Ontwikkelen en implementeren programma’s om nieuwe werkvormen te implementeren
  • Begeleiden van hybride teams met samenwerken
  • Ontwikkelen programma’s voor het begeleiden van medewerkers bij de terugkeer naar kantoor en nieuwe manier van werken
  • Ontwikkelen en aanpassen werkplek- en serviceconcepten
  • Ontwikkelen en implementeren community
  • Onderzoek naar ervaringen met thuiswerken

Voor meer informatie: Heleen Ruys, partner Learning & development,
06 – 29 06 40 28, h.ruys@hospitality-group.nl