https://www.hospitality-group.nl/wp-content/uploads/2020/06/Online-meeting-300x180.jpg

In contact met ons interim-netwerk

In contact met ons interim-netwerk
In contact met ons interim-netwerk

Auteur:

Auteur:

In contact met ons interim-netwerk

Dat was de uitdaging voor het team van Interim & recruitment toen we na een aantal weken de sluier van de corona-crisis van ons afgooiden. De fysieke afspraken waren geannuleerd en iedereen was zichzelf thuis aan het herontdekken. Zelf ontdekten we dat het virtueel samenwerken steeds makkelijker werd en de wereld weer een stukje groter. Tijd om het interim-netwerk van Interim & recruitment virtueel te ontmoeten. Het doel was een platform te bieden om met elkaar in contact te komen. De animo was groot en binnen anderhalve maand zijn we vijf keer virtueel bijeengekomen.

De aftrap betrof een algemeen webinar waarin wij deelnemers meenamen in ‘leidinggeven op afstand’ en ‘het inzetten van de cirkel van invloed’ in onzekere tijden. Aansluitend gingen we uiteen in break-outsessies om echt met elkaar het gesprek te kunnen voeren. Ervaringen vanuit diverse interim-opdrachten werden gedeeld, maar ook onzekerheden en uitdagingen werden besproken. Mooi om te zien dat onzekere tijden ook veel creativiteit brengen, want de eerste kansen voor FM kwamen al direct op tafel. De dynamiek die daar ontstond gaf deelnemers zoveel energie en gevoel van in contact zijn met elkaar dat we besloten een vervolg te geven aan deze sessie. Voor de meest besproken onderdelen hebben we vier themagerichte sessies georganiseerd.

Back to work

Bij het eerste thema zoomden we in op vraagstukken over de fysieke werkomgeving, technologie, services en gedrag. Een aantal vragen die tijdens deze sessie voorbij kwamen: ‘Wat betekenen de geldende richtlijnen voor COVID-19 voor de organisaties waar wij werkzaam zijn?’, ‘Hoe gaan we hier als interim-managers mee om?’ en ‘Wat kunnen we van elkaar leren?’. We zijn met elkaar uitgebreid ingegaan op de vraag hoe je kunt voldoen aan de eis van een 1,5-metersamenleving op de werkplek. Een vraag die op dat moment echt leefde en waar een groot deel van de deelnemers een antwoord op zocht. Hoe de werkplekken in te richten en hygiënemaatregelen te treffen was bekend. Maar hoe om te gaan met BHV, het gebruik van de toiletgroepen, de werking en veiligheid van luchtbehandeling? Dit waren vragen die voor iedereen nog lang niet helder waren.

Kennis delen binnen de zorg

In de tweede themasessie brachten we interim-professionals bij elkaar met affiniteit en ervaring in de zorg. Het zal niemand verbazen dat vrijwel iedereen onderstreept wat een uitdagende tijden dit zijn. Zowel in de care- als de cure-sector bespraken we grote uitdagingen rondom facilitaire hulpmiddelen, inrichten van corona-proof afdelingen, nieuwe protocollen en draaiboeken. Maar ook bespraken we de onzekerheid bij medewerkers over hun eigen veiligheid en wat ze allemaal meemaakten. Door het organiseren van specialistische begeleiding en aandacht van management is dit omgebogen naar grote onderlinge betrokkenheid en saamhorigheid. Ook heeft de coronacrisis aangetoond dat de zorg echt niet zonder FM kan. Bijzonder mooi om te zien dat de facilitair medewerkers in veel organisaties echt onderdeel zijn geworden van de zorgteams! De uitdagingen voor de komende periode liggen in het opstarten van de reguliere zorg en gelijktijdig het voorbereiden op een mogelijke nieuwe piek aan COVID-19-patiënten. Ook de versoepeling in de bezoekersregelingen in de ouderenzorg houdt ons bezig.

Reboarding after corona

De vraag die tijdens deze sessie met name speelde was: ‘Hoe zorg je ervoor dat medewerkers weer met vertrouwen terugkeren naar de werkomgeving?’

We zitten in een periode van het ‘veilig maken’ naar het ‘veilig houden’. Essentieel voor het ‘veilig houden’ is ons gedrag. Nieuw gedrag dus, anders dan de ingesleten patronen die we gewend waren. Volgens ons interim-netwerk zijn de factoren voor de eerste stap die hiervoor nodig is een heldere visie en lef van het management. Deze visie moet vervolgens worden onderstreept met het maken van duidelijke keuzes. In samenwerking met HR en communicatie kan FM dit vervolgens verankeren in passende cultuurwaarden en bouwstenen voor het creëren van de werkomgeving. Dit kan zorgen voor een eerste basis voor het tonen van eigenaarschap en het voeren van het gesprek met de medewerker en geeft ruimte voor het ontwikkelen van een feedback cultuur. Je zet medewerkers ‘aan’ en maakt ze zo goed als je kunt klaar voor de aanstaande veranderperiode. In de reboarding zijn ook well-being en social distancing belangrijke elementen voor organisaties in het maken van de juiste keuzes. Wat zijn de richtlijnen of spelregels voor medewerkers om wel of niet terug te kunnen keren naar kantoor? Duidelijkheid en heldere communicatie is hierin van groot belang.

Kansen en samenwerking

In de laatste sessie hebben we met netwerkrelaties gebrainstormd over kansen en samenwerken. Dit deden we online via Mural, een digitale werkruimte voor visueel samenwerken. Iedereen bracht zijn of haar ideeën in voor mogelijke kansen en andere vormen van samenwerken in tijde van crisis. Opvallend was dat er continu teruggegrepen werd naar de coronasituatie. Een situatie die ons logischerwijs nog steeds bezighoudt en waarbinnen de meningen van voor- en tegenstanders van de 1,5-metersamenleving steeds zichtbaarder worden.

What’s next?

De gemene deler in de virtuele sessies is dat we vanuit FM verder moeten kijken dan ‘het hier en nu’. Veel facilitaire organisaties acteren alsof er reguliere verzoeken worden ingediend en gaan direct oplossingsgericht te werk met als doel om iedereen zo snel mogelijk weer naar de werkplek te krijgen. Dat is een gemiste kans, want we hebben goud in handen! Er ligt een veranderperiode voor het oprapen door samen met HR, ICT en interne communicatie de werkwijze van organisaties te herijken, een passende facilitaire dienstverlening in te richten met nieuwe cultuurwaarden en ander gedrag! Met behoud van het goede, aangevuld met wat goed werkte tijdens de corona-crisis. Wij zeggen: grijp die kans! De interim-professionals staan in ieder geval te popelen om met hun kennis en kunde organisaties te helpen met dit strategische vraagstuk!