Accommodatiebeleid

Accommodatiebeleid

Veel gemeenten heroverwegen het aanbod, het gebruik en het beheer van hun  maatschappelijk vastgoed. Bevolkingskrimp, vergrijzing, veranderende voorkeuren voor vrijetijdsbesteding en steeds krappere budgetten zijn de aanleiding. Het beter op elkaar afstemmen van vraag en aanbod en het aantrekkelijk maken van voorzieningen voor een breder publiek zijn de belangrijke thema’s.

Hospitality Group ondersteunt gemeenten en instellingen bij het ontwikkelen van een heldere visie en toekomstbestendig beleid voor accommodaties voor cultuur, onderwijs, sport, welzijn en zorg. Samen gaan we op zoek naar mogelijkheden om de exploitatie van voorzieningen te verbeteren en/of de maatschappelijke functie te vergroten.

Kenmerkend voor onze werkwijze zijn integraliteit en interactiviteit. We vertalen de samenhang tussen de verschillende sectoren naar integrale huisvestingsoplossingen. Het proces doorlopen we met de gemeente én de gemeenschap.