Werkplekconcepten

Werkplekconcepten

Een nieuwe werkomgeving  biedt kansen om be­wuster, slimmer en meer duurzaam te werken en uw aantrekkelijkheid als organisatie te vergroten. Hospitality Group ontwerpt en realiseert samen met opdrachtgevers nieuwe werkplekconcepten die het werk leuker en makkelijker maken. Het ondersteunen van ontmoeten, samenwerken, kennisdelen en innovatie zijn belangrijke drivers. Onze dienstverlening gaat van conceptontwikkeling, ontwerp- en interieurvoorstellen tot en met projectmanagement en het begeleiden van medewerkers.

Deze projecten zien we niet als een fysieke opgave (nieuwe meubels en inrichting), maar meer als een bijdrage om het beste in mensen naar boven te halen. Een nieuwe invulling van uw werkomgeving vraagt om de juiste afwegingen en een zorgvuldig proces. Hiervoor is het in samenhang inrichten van de werkplek zelf, de dienstverlening rondom de werkplek (facilitair, IT, HR) en de manier van werken belangrijk. Het gezamenlijk optrekken van HR, FM en IT staat hierin centraal.

Door op de juiste momenten en op de juiste manier te communiceren, maken we medewerkers nieuwsgierig, dagen we ze uit en bouwen we aan enthousiasme voor het nieuwe werkplekconcept. Medewerkers worden van start project tot na ingebruikname actief betrokken bij het proces. Wij richten onze communicatie op keuze en eigen invloed in plaats van op regels.