Mystery visits & Audits

Mystery visits & Audits

Hospitality Group voert onafhankelijke contractaudits en mystery visits uit voor opdrachtgevers in alle branches. Met de audit beoordelen we risico’s en de mate waarin leveranciers de gemaakte contractafspraken en wet- en regelgeving nakomen. De mystery visit brengt de beleving van de dienstverlening in beeld. Onze ervaring is dat het structureel toetsen van dienstverlening altijd zorgt voor een toename van kwaliteit. Je houdt elkaar scherp, blijft in gesprek en benut alle mogelijkheden van de samenwerking met je leverancier(s).

De audits worden op locatie uitgevoerd door opgeleide en gecertificeerde auditoren. Zij zijn goed thuis in de contractafspraken, op de hoogte van wet en regelgeving (VSR-meting en HACCP controle) en hebben goed gevoel voor gastvrijheid en beleving. Naast de beoordeling geven zij concrete en praktische tips voor verbetering. De resultaten van de metingen zijn voor opdrachtgever en leverancier online te volgen in onze Facility Performance Monitor.