Besturing, regie & organisatie

Besturing, regie & organisatie

Hospitality Group begeleidt opdrachtgevers bij het doorlichten, ontwerpen en inrichten van een professioneel regiemodel en bijpassende organisatie. Juiste regievoering leidt tot een optimale match van de wensen van de klant en geleverde (facilitaire) diensten.

Op basis van uw doelstellingen, onze ‘best practices’, bewezen formats en Lean aanpak nemen wij u mee in het maken van de juiste keuzes. We werken samen met u in overzichtelijke stappen uw regiemodel en het organisatieontwerp uit. Onderdelen zijn de organisatiestructuur, competentie- en functieprofielen, processen en de verdelingen van taken en verantwoordelijkheden, de formatie en een communicatie- en overlegstructuur.

We doen doorlopend onderzoek naar het organiseren van regie. Het door ons ontwikkelde FM Regie Framework is het resultaat van dit onderzoek. Het helpt bij een duidelijke inrichting en rolverdeling van regie in een organisatie.

Projecten & Media | Besturing, regie & organisatie