Tevredenheidsonderzoek

Tevredenheidsonderzoek

De tevredenheid en ervaringen van gebruikers zijn cruciaal in het beoordelen, monitoren en verbeteren van de performance van uw dienstverlening. Hospitality Group voert jaarlijks tientallen tevredenheidsonderzoeken uit bij opdrachtgevers in alle branches. Voor de verschillende facilitaire diensten maar ook voor andere ondersteunde diensten zoals ICT. Van een basisonderzoek dat de dienstverlening en leverancier(s) beoordeelt tot een uitgebreide vorm die ook gerichte stuurinformatie voor de toekomst oplevert.

In onze tevredenheidsonderzoek werken wij met persona’s. Deze persona’s geven inzicht in de drijfveren, de keuzes en verwachtingen van mensen. Met de persona’s kunnen wij de resultaten nog meer betekenis geven en projecties maken voor de dienstverlening in de toekomst. De onderzoeken zijn volledig gedigitaliseerd en via onze online tool, de Facility Performance Monitor, direct inzichtelijk. Klik hier voor de samenvatting van de resultaten van de Facility Performance Monitor 2016.

Projecten & Media | Tevredenheidsonderzoek