/
/
Sport, leisure & society

Sport, leisure & society

Maatschappelijke voorzieningen zijn belangrijk voor de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van buurten, wijken en gemeenten. Een goede school voor de kinderen, voldoende mogelijkheden om te sporten (binnen en buiten) en een aantrekkelijk cultuuraanbod zijn enkele voorbeelden. Ook voorzieningen die zich richten op ondersteuning van de meer kwetsbare inwoners zijn cruciaal.

Maatschappelijke voorzieningen

Hospitality Group ondersteunt gemeenten en maatschappelijke organisaties bij beleid, ontwikkeling en beheer van deze voorzieningen. Dat doen wij met een scherp oog voor de maatschappelijke opgave, data gedreven en met de gebruiker centraal.

Onze aanpak

Wij betrekken alle belanghebbenden intensief om gezamenlijk te komen tot breed gedragen beleid en oplossingen. Duurzaamheid, multifunctionaliteit en een bijdrage aan de uitdagingen binnen het sociale domein maken onderdeel uit van onze adviezen.

Onze dienstverlening

Enkele voorbeelden van onze dienstverlening zijn:

  • De omvorming van traditionele sportparken naar open, multifunctionele parken met een brede maatschappelijke functie.
  • Het ontwikkelen van accommodatiebeleid voor bewegen, cultuur, onderwijs, sport, welzijn en zorg.
  • Het opstellen van toekomstvisies voor individuele accommodaties.

Community Sociaal Domein

Speciaal voor beleidsadviseurs die verantwoordelijk zijn voor het Sociaal Domein binnen Nederlandse gemeenten hebben we deze community ontwikkeld. In drie deep dives en een tweedaagse sessie zoomen we in op de actualiteiten in het sociaal domein.

5

Sport, leisure & society

Programma maatschappelijke voorzieningen Zwolle

Beheer en exploitatie MFA West Kerkrade

Sportbeleid Gemeente Vijfheerenlanden

Raalte Sportief & Gezond

Duurzaam sportpark Gemeente Leerdam

Projecten

Sport, leisure & society

Programma maatschappelijke voorzieningen Zwolle

Beheer en exploitatie MFA West Kerkrade

Sportbeleid Gemeente Vijfheerenlanden

Raalte Sportief & Gezond

Duurzaam sportpark Gemeente Leerdam