Training Regie

Training Regie

De overgang naar een regieorganisatie vraagt vaak om nieuwe rollen en daarmee andere competenties van medewerkers. De kerntaak van een (facilitaire) regieorganisatie is het vertalen van de behoefte van de klant (demand) naar een optimale levering van producten en diensten (supply). Onze training neemt facilitaire professionals mee in het gedachtegoed van een regieorganisatie en wat dit betekent voor hun nieuwe functies, rollen en competenties.

Onderwerpen als contract- en leveranciersmanagement, professioneel opdrachtgeverschap, stakeholdermanagement en informatiemanagement komen aan de orde. De training wordt opgebouwd aan de hand van een praktijkcasus. Deze training kunnen we ook op maat voor u samenstellen en toespitsen op de regiesituatie binnen uw organisatie.