https://www.hospitality-group.nl/wp-content/uploads/2018/07/featured3-300x180.jpg

The gender balance journey

The gender balance journey
The gender balance journey

Auteur:

Vorige week was ik op uitnodiging van Sodexo en Topvrouwen.nl bij de ontbijtsessie in B.Amsterdam. In drie afwisselende panels gingen topvrouwen èn -mannen, zoals Sophie Bellon, Marry de Gaay Fortman en Sander Graft, het gesprek aan over ‘moving the needle on gender balance’. Uit de dynamische interviews blijkt dat gender balance ook in Nederland nog niet vanzelfsprekend is. Slechts 2% van de CEO’s is vrouw. Nu gaat het niet alleen om de cijfers, maar ook om ‘equalty in everything’.

Gender balance en equalty zijn beduidend beter in landen waar een vrouwenquotum voor bestuursfuncties geldt (Noorwegen, Italië, België en Frankrijk bijvoorbeeld). Cultuur is echter ook een belangrijke factor voor succes. Onderzoek laat zien dat organisaties met een evenwichtige man-vrouwsamenstelling vaak meer in balans zijn en overall beter presteren. Niet heel vreemd als je bedenkt dat een klantbestand een afspiegeling is van de maatschappij, die ook bestaat uit een evenwichtige verdeling van mannen en vrouwen.

Het creëren van gender balance is een verantwoordelijkheid voor beide seksen en daarmee een gezamenlijke journey naar de juiste verhouding binnen een organisatie. En ook al spreken mannen en vrouwen toch enigszins een andere taal, ga samen op zoek naar elkaars kracht en een evenwichtige balans in jouw organisatie. Dat geldt voor zowel gender balance als voor diversiteit in het algemeen.

Dames krijgen – ook van de mannen in de zaal – als tip mee nieuwsgierig te zijn, zich zelf te laten zien, ambities uit te spreken en met een positieve mindset hun gewenste carrièrepad te doorlopen.

Aan het einde van de ochtend realiseer ik me dat ik best trots ben op de gender balance in mijn directe omgeving. Naar mijn idee scoort de facilitaire branche daarin best goed. Zo zie ik in onze Executive community binnen de directeuren Facility Management & Real Estate een steeds evenwichtigere samenstelling man-vrouw. En ook in onze eigen organisatie Hospitality Group zijn vrouwen goed vertegenwoordigd. Sterker nog, ik doe graag een oproep aan de mannelijke toppers want die mogen binnen onze instroom nog wel sterker vertegenwoordigd zijn.