https://www.hospitality-group.nl/wp-content/uploads/2018/03/IMG_1942_1000x600px-300x180.jpg

GGZ: Gastvrijheid als mindset

GGZ: Gastvrijheid als mindset

Auteur:

Auteur:

Op donderdag 22 maart ging Hospitality Group met Facility Managers van diverse GGZ instellingen in gesprek over het thema Gastvrijheid. Het belang van dit thema werd met oog op het welbevinden van cliënten zeer breed gedragen. Gastvrijheid kan namelijk een wezenlijke bijdrage leveren aan het herstelproces van de cliënt. Aan de hand van stellingen en ‘connected thinking‘ gingen de GGZ instellingen aan de slag en werkten concrete ideeën uit om direct te kunnen implementeren.

Gastvrijheid met impact

Dat gastvrijheid meer is dan een nieuw project is duidelijk. Steeds meer GGZ instellingen hebben gastvrijheid – of afgeleiden daarvan – opgenomen in hun kernwaarden. GGZ Breburg werkt bijvoorbeeld vanuit de kernwaarde ‘Welkom!’. En dat is precies wat je voelt als je binnenkomt bij het hoofdgebouw in Tilburg. De open en gastvrije ontvangst met een zee van licht en ruimte nodigt uit om neer te strijken in een van de vele zitjes onder de bloesemboom, in het café of wat meer beschut in de comfortabele zithoek. Toch even wachten? Neem de tijd om een kijkje te nemen in het leuke fotomuseum met inspirerende en ontroerende thema’s.

Aan de slag

Als we aan de slag gaan met de uitwerking blijkt al snel dat de GGZ instellingen over mooie ideeën beschikken. Met ‘connected thinking’ benoemt iedere deelnemer kernachtig een idee of vraag die bij toerbeurt vervolgens wordt aangevuld en uitgewerkt door de anderen. Na een kwartier lagen al acht concreet uitgewerkte ideeën op tafel.

Om ideeën daadwerkelijk te realiseren hebben GGZ Reinier van Arkel en GGZ Oost Brabant een mooi initiatief dat ze graag delen. De coördinator Gastvrijheid binnen deze organisaties laat facility management medewerkers en zorgmedewerkers samen optrekken in het realiseren van een gastvrije beleving. Ze hebben ambassadeurs voor gastvrijheid benoemd die samen gastvrije ideeën ontwikkelen, implementeren en borgen.

Bottum up

Eén van de conclusies is dat gastvrijheid het meest tot zijn recht en tot leven komt als organisaties het enerzijds bottom-up ontwikkelen en anderzijds borgen in de bestuurlijke agenda. Deze wisselwerking zorgt voor draagvlak en daadkracht en een gastvrije mindset bij iedereen.

Meer weten wat gastvrijheid voor u kan betekenen? Neem contact op met Rutger van Wijk of Heleen Ruys.