/
/
FM Regie Assessment©

FM Regie Assessment©

Hospitality Group begeleidt opdrachtgevers bij het evalueren, ontwerpen en inrichten van regie-organisaties. Hiervoor gebruiken we onder andere het FM Regie Framework© en het FM Regie Assessment©. Deze tools hebben wij zelf ontwikkeld hebben in het kader van het doorlopend onderzoek dat wij uitvoeren naar regie.

Kennismaken met het Regie Assessment©

Het goed inrichten van de regiefunctie en de bijbehorende regierollen vraagt om goed inzicht in de huidige sterktes en zwaktes. Hiervoor hebben wij een doordachte assessmentmethode ontwikkeld waarmee regieteams aan de slag kunnen. Het Regie Assessment© bestaat uit zestien succesfactoren, verdeeld over de vijf onderwerpen Strategie, Structuur, Staff & Skills, Style & Shared values en Systemen. Aan iedere succesfactor zijn vragen gekoppeld.

Aanpak

Tijdens een workshop geven we uitleg over het Regie Assessment© en bepalen we samen wie het assessment gaan invullen. Dat kunnen verschillende stakeholders binnen de (regie)organisatie zijn en/of onze consultants. Na het assessment volgt een analyse op de resultaten en één of meerdere expert deep dives met het betrokken team. De expert deep dive levert concrete inzichten, verbeterpunten en handvatten op voor de (toekomstige) regie-organisatie.

Uitproberen?

Probeer onze mini variant om een beeld van de vragen en mogelijke uitkomsten te krijgen. Het assessment bestaat in werkelijkheid uit meer vragen. Voor een volledig beeld over de mate waarin de facilitaire organisatie in regie is en waar verbeterkansen liggen, vertelt Tim van Asch graag meer.

Associate partner
Sourcing & organization

Meer insights

Sourcing & organization

Global outsourcing of facility management

Duurzaamheid in het Provider Performance Onderzoek

Boek Strategic sourcing

The Co Factor©

FM Provider Performance

FM Regie Framework©

Regie Regatta Game