/
/
Toolkit hybride werken

Toolkit hybride werken

Met behulp van de hybride werken toolkit geven we organisaties handvatten en structuur voor een goede implementatie van een (nieuw) werkconcept en activatie van medewerkers. Hoe gaan we werken en samenwerken? Hoe vinden we elkaar en hoe maken we optimaal gebruik van het nieuwe werkconcept?

Inhoud

De toolkit bevat tools en middelen om nieuwe werkconcepten te introduceren en implementeren. Verandermanagers hebben hiermee een standaard werkwijze voor de uitrol van een verandertraject. De toolkit is opgebouwd uit vier thema’s: informeren & communiceren, het goede gesprek, activeren & afspraken maken en evalueren & aanpassen.

Voorbeelden van tools

De verschillende tools hebben allemaal een duidelijk doel en helpen verschillende doelgroepen om bewust keuzes te maken in hoe, waar en met wie ze werken. Van het activiteitgericht werken spel en de werkplekdialoog voor leidinggevenden en ambassadeurs tot afspraken met het teamcanvas en de hybride werken bingokaart voor medewerkers.

Werkwijze

We ontwikkelen de toolkit voor de gehele organisatie, maar teams kunnen zelf bepalen welke tools voor hen relevant zijn en hoe vaak ze deze willen gebruiken. Samen met de verandermanagers brengen we in kaart welke interventies en communicatiemomenten nodig zijn om medewerkers mee te nemen in het nieuwe hybride werken. De sessies en tools zijn erop gericht om gedrag, vaardigheden of motivatie positief te beïnvloeden.

consultant
Sport, leisure & society

Meer insights

Learning & change

Drijfveren met RealDrives

Gastvrije mindsetters

10 topics voor succesvol hybride werken