https://www.hospitality-group.nl/wp-content/uploads/2019/02/PPO-aantrekkelijk-werkgeverschap-Belastingdienst-300x180.jpg

Aantrekkelijk werkgeverschap bij de Belastingdienst

Aantrekkelijk werkgeverschap bij de Belastingdienst
Aantrekkelijk werkgeverschap bij de Belastingdienst

Auteur:

Auteur:

Provider Performance Onderzoek 2018

Hospitality Group is weer gestart met het Provider Performance Onderzoek (PPO). Dit is het onafhankelijke onderzoek over de prestaties van facilitaire providers in Nederland waar sprake is van hoge knip sourcingmodellen. De resultaten worden gepresenteerd op 20 maart tijdens het World Workplace Europe meets Facility for Future 2019 Event.

Het thema van het Provider Performance Onderzoek 2018 is Aantrekkelijk Werkgeverschap. Als opmaat naar de resultaten van het onderzoek delen we de komende weken vanuit verschillende invalshoeken (van providers, opdrachtgevers tot medewerkers) visie, ideeën en voorbeelden over het thema. Deze week is Mariska Plomp, directeur SSO CFD bij de Belastingdienst, aan het woord.

Aantrekkelijk werkgeverschap bij de Belastingdienst

Aantrekkelijk werkgeverschap is zeker een heel belangrijk thema binnen de Belastingdienst, geeft Mariska Plomp aan. De Belastingdienst wil een toekomstvaste en innovatieve organisatie zijn. In eerste instantie omdat Nederland recht heeft op een goed functionerende Belastingdienst die het je zo gemakkelijk mogelijk maakt om compliant gedrag te vertonen. Ten tweede om hiermee een aantrekkelijke werkgever te zijn voor haar (toekomstige) medewerkers. Een organisatie met medewerkers die gehoord worden door het management en vanuit individuele talenten denkkracht leveren aan vraagstukken van organisatieontwikkeling.

Met hart en ziel werken

“We willen als Belastingdienst bijdragen aan de bereidheid van medewerkers om flexibel en in samenwerking mee te ontwikkelen met de veranderende vraag die de maatschappij en de politiek stellen aan de Belastingdienst.” Hierbij vindt de Belastingdienst het belangrijk dat medewerkers met hart en ziel werken, trots zijn op hun werk, geloven in wat ze doen en zicht hebben op hoe hun werk bijdraagt aan de samenleving.

De leidinggevenden van de Belastingdienst kunnen en willen hun verantwoordelijkheid nemen en tonen leiderschap. Ze houden hun medewerkers betrokken en bevlogen, en geven verantwoordelijkheid en vertrouwen binnen duidelijke kaders en vooraf vastgestelde resultaten. Deze leidinggevenden inspireren (boegbeeld), sturen effectief aan, spreken medewerkers aan, stimuleren hun ontwikkeling en zijn ook zelf steeds aan het leren en bezig zich te ontwikkelen.

Diversiteit als grote kracht

De Belastingdienst biedt ruimte aan diverse talenten, omdat we geloven dat het waarderen en goed gebruiken van verschillen direct bijdraagt aan onze innovatiekracht en creativiteit. Dit vertaalt zich onder andere in het aantrekken van medewerkers uit verschillende doelgroepen. Denk hierbij aan mensen met een andere culturele achtergrond, vrouwen in managementposities, jonge mensen en mensen met een arbeidsbeperking.

Betrokkenheid Shared Service Organisatie Facilitaire Dienstverlening

De Belastingdienst voert een deel van de facilitaire diensten in eigen beheer uit en heeft een deel single service, of in PPS-projecten uitbesteed bij verschillende dienstverleners. Als SSO CFD zijn we met name betrokken bij Aantrekkelijk Werkgeverschap op het vlak van goede arbeidsomstandigheden.

We zorgen ervoor dat onze kantoren uitnodigend en ook inspirerend zijn voor de medewerkers van de Belastingdienst. Daarnaast proberen we zo veel mogelijk samen op te trekken met onze collega dienstverleners van bijvoorbeeld organisatie&personeel en informatievoorziening om daar waar wenselijk integrale dienstverlening te verzorgen. Duurzame bedrijfsvoering is hierbij ook een belangrijk thema. We zetten in op innovatie om zo het werken bij de Belastingdienst nog leuker en makkelijker te maken!