https://www.hospitality-group.nl/wp-content/uploads/2019/02/Kantoorcampus-VGZ-ReVerenties-Rever-Interieurprojecten-7-1000x600-300x180.jpg

Aantrekkelijk werkgeverschap bij VGZ

Aantrekkelijk werkgeverschap bij VGZ
Aantrekkelijk werkgeverschap bij VGZ

Auteur:

Auteur:

Provider Performance Onderzoek 2018

Hospitality Group is weer gestart met het Provider Performance Onderzoek (PPO). Dit is het onafhankelijke onderzoek over de prestaties van facilitaire providers in Nederland waar sprake is van hoge knip sourcingmodellen. De resultaten presenteren we op 20 maart tijdens het World Workplace Europe meets Facility for Future 2019 Event.

Het thema van het Provider Performance Onderzoek 2018 is Aantrekkelijk Werkgeverschap.  Als opmaat naar de resultaten van het onderzoek delen we de komende weken vanuit verschillende invalshoeken (van providers, opdrachtgevers tot medewerkers) visie, ideeën en voorbeelden over het thema. Deze week is Richard Helmus (afdelingsmanager Facility & Real Estate bij VGZ) aan het woord.

Aantrekkelijk werkgeverschap bij VGZ

Dat is bij ons een heel belangrijk thema geeft Richard aan. Vanaf het moment dat je bij VGZ binnenkomt tot het moment dat je het kantoor verlaat, staat beleving centraal. Voor zowel de medewerker en bezoeker. De missie van de organisatie om Nederland gezonder te maken is terug te zien in de huisvesting. Het stimuleren van vitaliteit zie je terug in onder andere de werkplek, gezonde voeding, awareness workshops en ruimte voor ontspanning.

Volwaardig gesprekspartner

De dynamiek van de VGZ werkplekomgeving is zo intens dat je daar continu met de klant over in gesprek moet gaan. Door vraaggestuurd demandmanagement zijn we de vraag van medewerkers voor en kunnen we op tijd anticiperen zodat onze organisatie volledig wordt gefaciliteerd in o.a. de gewenste werkvormen. Ik zie ons regieteam als een volwaardig gesprekspartner voor de business omdat we optimaal betrokken zijn bij de strategie van onze organisatie. Dit laatste moet je wel ‘verdienen’ door accurate kennis van workplacemanagement en dit dan ook weten te vertalen binnen de context van onze VGZ bedrijfswaarden.

Drie jaar geleden introduceerde VGZ de VGZ Werkwijze met o.a. dagstarts, scrummen en retro. Dat betekende dat binnen onze werkomgeving veel meer short time to market activiteiten gingen plaatsvinden. VGZ transformeerde naar één dynamische organisatie die agile ging werken. Dat agile werken hebben we vervolgens vertaald in superieure klantmissieteams. Hier hebben we onze kantoorinrichting op afgestemd en we verbeteren onze werkomgeving continu met ‘plekken die werken’ in plaats van ‘werkplekken’.

HR en FM één bedrijfsonderdeel (HFM)

Om een totaalbeleving te bieden aan medewerkers besloot VGZ van HR en FM één bedrijfsonderdeel (HFM) te maken met één strategie die direct is gerelateerd aan de organisatiedoelstellingen. Binnen HFM werken we met een koersvaste regieorganisatie waarbinnen Demand continu de doorvertaling maakt van cost- naar profitcenter. Zo houden we structureel contact en voeding met de ontwikkelingen binnen onze organisatie en maken we onze meerwaarde voor de organisatie aantoonbaar door succesvolle innovatie en implementatie van diverse werkplekconcepten.

Employee journey

We zien onszelf ook echt als human facilitators. Daarom hebben we in 2016 als bedrijfsonderdeel de employee journey in beeld gebracht. Die begint met de reputatie van ons bedrijf voor potentiële medewerkers en deze eindigt als de medewerker de organisatie verlaat als ambassadeur van VGZ. Bij HFM staat alles in het teken van de employee journey die we doorvertalen in een optimale VGZ employee experience. Op de touchpoints in de journey voeren we de regie. Als iets niet binnen de employee journey past, doen we het niet. Hiermee creëren we focus, daadkracht, impact en dus strategische meerwaarde voor de gehele bedrijfsvoering.

Betrokkenheid dienstverleners

We voeren regie op onze gehele facilitaire dienstverlening met een knip richting midden tactisch niveau. De inrichting is op drie resultaatgebieden (Workspace, Food & Beverages en Maintenance) oftewel het VGZ/WFM model. We werken intensief en duurzaam samen met drie strategische partners te weten HEYDAY, Vitam en Bouwmeester op basis van prestatiecontracten die wederzijds zijn opgesteld en structureel met elkaar worden geëvalueerd. Volgende stap is om te kijken of we de Vested methodiek kunnen gaan gebruiken en hebben  geconstateerd dat we qua denk- en handelswijze al meer dan op de goede weg zijn.

Gelukkige medewerkers

Onze organisatie en de werkomgeving zorgen er niet alleen voor dat we elke dag met plezier naar ons werk gaan, maar het helpt ons VGZ ook talent aan te trekken en werknemers te behouden, aldus Richard.

Bij het afstemmen van de kantoorinrichting op de wensen van medewerkers is gebruik gemaakt van de piramide van Maslow. Wij hebben bijvoorbeeld eerst gekeken naar functionele behoeften zoals het klimaat, licht, vitaliteit en gezonde voeding. Vervolgens naar sociale behoeften zoals transparantie, kennisdeling en samenwerking. En tot slot naar emotionele behoeften zoals ontspanning, betekenisgeving en zelfontplooiing. En daarmee grijpt alles in elkaar.

Met hart voor zinnige zorg

Al onze medewerkers en externe dienstverleners zijn de ambassadeurs van VGZ. Gelukkige medewerkers voegen maximale waarde toe aan onze verzekerden en stakeholders. HFM levert met gedegen demandmanagement support hiervoor. En tenslotte gaat het om zelforganisatie en vertrouwen wat we ook doorvertalen naar onze strategische partners. Die combinatie maakt ons uniek. En daarmee werken we met hart voor zinnige zorg in Nederland. Elke dag weer.

Foto : VGZ