https://www.hospitality-group.nl/wp-content/uploads/2018/03/shutterstock_509324473_1000x600-300x180.jpg

Accommodatiebeleid in nieuwe tijden

Accommodatiebeleid in nieuwe tijden
Accommodatiebeleid in nieuwe tijden

Het accommodatiebeleid binnen gemeenten heeft de afgelopen jaren flink in de aandacht gestaan. De discussie over kerntaken, slagvaardigheid en de rol van burgers is op verschillende plekken gevoerd. De vraag of en welke accommodaties daarbij horen speelt in deze discussies een grote rol. Er is al veel over gezegd en geschreven, maar feit is dat de samenleving meer divers wordt. Samen met de vergrijzing betekent dit een sterk veranderende samenleving, met andere gebruiken, wensen en behoeften.

Accommodatiebeleid is maatwerk

Het inrichten van een toekomstbestendige voorzieningenstructuur is complex en ligt bestuurlijk en maatschappelijk gevoelig. Er bestaat niet één oplossingsrichting, maatwerk en differentiatie is vereist. Juist dan is het van belang om een proces in te richten dat uitgaat van het maken van de juiste keuzes op het juiste moment en vooral het verkrijgen van draagvlak.

Whitepaper ‘Accommodatiebeleid in nieuwe tijden’

In deze whitepaper een opsomming van actuele thema’s rond accommodatiebeleid zoals het werken met profielen, het beoordelen van de maatschappelijke functie en burgerparticipatie. Download hieronder de white paper ‘Accommodatiebeleid in nieuwe tijden’ (PDF).