https://www.hospitality-group.nl/wp-content/uploads/2018/05/Eerste-100-dagen-van-Menno-Schreuder-300x180.jpg

De eerste 100 dagen van Menno Schreuder

De eerste 100 dagen van Menno Schreuder
De eerste 100 dagen van Menno Schreuder

Auteur:

De eerste 100 dagen van Menno Schreuder als Manager Facilitair, ICT en Techniek bij het Zaans Medisch Centrum (ZMC)

Werken bij het eerste volledige Lean Led ziekenhuis in Europa, wat triggerde je?

Vanaf mijn vakantieadres in Frankrijk zag ik op de Linkedin pagina van Hospitality Group de vacature voor manager FIT. Het profiel sprak me erg aan. Wie wil er nu niet werken bij het eerste volledige nieuwe Lean Led ziekenhuis van Europa. De functie geeft me de mogelijkheid verder te bouwen aan een team met een grote diversiteit aan diensten. Dit in combinatie met mijn ervaring binnen én buiten de zorgsector en kennis van het ontwikkelen van regieorganisaties maakt het een mooi geheel.


De eerste 100 dagen heb je er inmiddels opzitten…

Deze zijn enorm goed bevallen. Je ziet dat het Zaans Medisch Centrum een grote ambitie heeft als het gaat over de kwaliteit en beleving van zorg. De ondersteunende afdeling FIT heeft een grote impact op de beleving van patiënten, bezoekers en medewerkers over hoe de zorg ervaren en verleend kan worden. De afgelopen periode hebben we binnen de afdeling vooral gebouwd aan een vernieuwd managementteam, dat past bij het gekozen regiemodel en het kwaliteitsniveau dat we van de dienstverlening verwachten. Gelijktijdig zijn we met leveranciers een partnership aan het ontwikkelen.

Hoe zie jij de volgende stap m.b.t. partnerships?

Bij een (facilitaire) regieorganisatie spelen leveranciers een cruciale rol in de kwaliteit van dienstverlening. De komende periode gaan we die partnerships met gecontracteerde partijen verder inhoud geven. Betaalbare, kwalitatief hoogwaardige zorg vraagt om ondersteunende dienstverlening die het continu verbeteren in haar DNA heeft zitten. Vertaling van strategische doelen naar haalbare oplossingen, gebruikmakend van kennis uit de markt, maakt dit ziekenhuis nog toekomstbestendiger. Onze partners leveren daar een belangrijke bijdrage aan. Het samen creëren van goede stuurinformatie stelt ons in staat de kwaliteit van dienstverlening te vergroten en onze wendbaarheid te behouden.

Wat zijn de kansen en uitdagingen voor jouw afdeling dit jaar?

Om nog meer synergie te creëren, gaan we de relatie met het zorg- en medisch management nog verder intensiveren. Onze focus ligt bijvoorbeeld op het verder ontzorgen van verpleegkundigen, zodat zij hun tijd efficiënter kunnen besteden. Dit is een heel relevant thema in de huidige krappe arbeidsmarkt voor verpleegkundigen. Ook de verdere integratie van ICT en medische techniek vervult een steeds prominentere rol en daar wil het ZMC graag op blijven anticiperen.

Het Zaans Medisch Centrum is hét ziekenhuis voor de inwoners van Zaanstreek en wijde omgeving. Het is het eerste ziekenhuis in Europa dat volgens de Lean-methode is ontworpen, ontwikkeld en uitgevoerd. Alles wat is bedacht, heeft toegevoegde waarde voor de patiënt en voorkomt verspilling in tijd, afstand, materialen en geld. In januari 2017 heeft zij haar nieuwbouw in gebruik genomen. Het ZMC is met trots Zaans. Net als de mensen uit de Zaanstreek is het ziekenhuis voortdurend op zoek naar manieren waarop dingen kunnen verbeteren. FIT levert daar een belangrijke bijdrage aan.

Kijk voor meer informatie over het ZMC op zaansmedischcentrum.nl.

Hospitality Group verzorgde namens het Zaans Medisch centrum de executive search van de functie Manager Facilitair, ICT en Techniek. Kijk hier voor meer informatie over Hospitality Group of onze werving- en selectieopdrachten.

Hospitality Group. Creating Better Places.