https://www.hospitality-group.nl/wp-content/uploads/2015/06/ServiceDesign-300x180.jpg

De meerwaarde van service design

De meerwaarde van service design
De meerwaarde van service design

Auteur:

De gebruiker centraal

Wie echt wil profiteren van een nieuwe werkomgeving, doet er goed aan de voorzieningen en services van die werkomgeving opnieuw te bedenken en te organiseren, et natuurlijk wel zoveel mogelijk vanuit de gebruiker plaatsvinden. Met Service Design is dat mogelijk.

Community floor

Het ontwerpen en inrichten van integrale, innovatieve dienstverlening wordt een onmiskenbare schakel bij het creëren van een aantrekkelijke en productieve werkomgeving. Het Nieuwe Werken, maar vooral de wens om aantrekkelijke ontmoetingsgebieden met veel belevingswaarde te realiseren, stimuleert deze ontwikkeling. In plaats van de voorzieningen verspreid over het gebouw aan te bieden kiezen organisaties steeds meer voor een community floor, waar alle voorzieningen voor ontmoeten, inspiratie en interactie samenkomen.

Service design

Met gebruikersgericht ontwerpen en plannen en het toepassen van Service Design ontstaat een andersoortig ontwerpproces. Geen enkelvoudige, vaak technische oplossingen en flexplekken die de indruk wekken bedacht te zijn op kostenbesparing, maar een keuze voor krachtig faciliteren en gezamenlijk waarde ontwikkelen.

In het artikel ‘De meerwaarde van Service Design: De gebruiker centraal’ wordt na een korte introductie van de community floor ingegaan op de meerwaarde van Service Design en het integraal ontwerpen.

Lees hier het volledige artikel ‘De meerwaarde van service design’ van John Dommerholt (pdf)