https://www.hospitality-group.nl/wp-content/uploads/2021/06/Predictor-300x180.png

De Provider Performance Predictor

De Provider Performance Predictor
De Provider Performance Predictor

Auteur:

Meer dan een nieuwe tinder voor Facility Management

Het Provider Performance onderzoek genereert een enorme hoeveelheid data. Jaarlijks worden tussen de 130 en 200 opdrachtgevers geïnterviewd waarbij honderden vragen worden gesteld. Omdat we dit onderzoek in 2021 al voor de vijfde keer uitvoeren hebben we een enorme hoeveelheid aan data. Deze data werd tot nu toe vooral gebruikt om de performance van Nederlandse fm-providers betrouwbaar te kunnen beoordelen.

Van beschrijvende naar voorspellende analyse

In een overzichtelijk model van Gartner zaten wij met het Provider Performance Onderzoek tot nu toe vooral op het niveau van descriptive analytics waarbij we op basis van de data vooral terugkeken; wie was vorig jaar de beste provider? Descriptive analytics of in gewoon Nederlands beschrijvend onderzoek is het onderzoek van data of content om de vraag “Wat is er gebeurd?” of “Wat gebeurt er?” te beantwoorden. Voor beschrijvend onderzoek kan normaliter volstaan worden met eenvoudige analyse instrumenten; een beetje handigheid in Excel voldoet.

 

Maar nu we over zo veel betrouwbare data beschikken kunnen we daar nog veel meer mee en maken we de stap naar predictive analytics, ofwel voorspellende analyse. Voorspellende analyse is een statistisch modelgestuurd gegevensverwerkingssysteem dat historische gegevens analyseert om te anticiperen op toekomstige gebeurtenissen. Bij voorspellende analyse wordt gezocht naar patronen waarin gebeurtenissen in het verleden hebben plaatsgevonden en geeft het een waarschijnlijkheidsanalyse van wat naar verwachting in de toekomst zal gebeuren. Voorspellende analysetechnologie is gebaseerd op geavanceerde statistische modellen, grootschalige gegevensinvoer om betekenisvolle trends in kaart te brengen, en gegevensvisualisatietechnieken om de analyseresultaten in een voor mensen leesbaar formaat te presenteren.

Op basis van de data uit het Provider Performance Onderzoek hebben we een algoritme ontwikkeld dat op basis van de eisen en voorkeuren van uw organisatie kan voorspellen welke providers de beste fit hebben met uw eisen en voorkeuren. Met andere woorden: welke provider heeft de beste fit met uw organisatie en uw vraag?

Hoe het werkt

In het analysemodel worden zowel harde als zachte voorkeuren meegenomen. Bij harde voorkeuren kunt u denken aan het gewenste sourcingsmodel, de diensten die u wenst uit te besteden of de geografische spreiding maar ook het belang dat u hecht aan flexibiliteit, rapportages, innovaties, e.d. Bij zachte voorkeuren kunt u denken aan de competenties of de cultuurkenmerken die u van belang vindt bij uw provider.

De uitkomst van de Provider Performance Predictor is zoals gezegd gebaseerd op de oplossing ─ofwel het sourcingsmodel─ dat wordt gezocht. Daarbij wordt in het algoritme meegenomen of een provider het gewenste sourcingsmodel kan leveren. Voor een organisatie die een oplossing zoekt voor een global IFM voor overwegend soft services worden alleen de providers geselecteerd die deze oplossing kunnen bieden.

Daarnaast houdt het algoritme rekening met de voorkeuren die opdrachtgevers hebben. Indien opdrachtgevers de thema’s Innovatie en continu verbeteren en Rapportage en financieel beheer als zeer belangrijke thema’s beschouwen zoekt het algoritme naar providers die juist op deze thema’s excelleren. Ook houdt het algoritme rekening met culturele kenmerken van de providers. Voor opdrachtgevers die aangeven dat zij mensgerichtheid en teamwork van groter belang vinden dan efficiency en resultaatgerichtheid zoekt het algoritme naar providers met deze organisatiekenmerken. Uiteindelijk berekent het algoritme voor alle providers een zgn. fit-score, dit is een score op een 10-puntsschaal.

De provider performance predictor gebruiken

De Provider Performance Predictor kunt u zonder verdere kosten gebruiken op www.fmproviderperformance.nl.  Na het invullen van zes vragen krijgt u een kwantitatief en kwalitatief onderbouwde lijst met de providers die op basis van het analysemodel het best bij u passen.