https://www.hospitality-group.nl/wp-content/uploads/2018/10/In-gesprek-met_02-300x180.jpg

De toekomst van zorg bij BrabantZorg – In gesprek met Roger Otto

De toekomst van zorg bij BrabantZorg – In gesprek met Roger Otto
De toekomst van zorg bij BrabantZorg – In gesprek met Roger Otto

Auteur:

Rutger van Wijk in gesprek met Roger Otto, lid RvB BrabantZorg

Vanuit 35 locaties in Noordoost-Brabant biedt BrabantZorg met 10.000 medewerkers en vrijwilligers een compleet pakket aan ouderenzorg bij cliënten thuis en op de verschillende locaties. De kernwaarden aandachtig, betrouwbaar en samen staan in alles wat Brabantzorg doet centraal. Rutger van Wijk (partner Zorg bij Hospitality Group) spreekt met Roger Otto (lid RvB BrabantZorg) over de ontwikkelingen in de zorg en de toekomst van BrabantZorg.

Elke dag zo fijn mogelijk

Roger Otto opent het gesprek met hun kernmotto ‘Elke dag zo fijn mogelijk’ en wat dat betekent voor de doelgroepen van BrabantZorg. Ook binnen de ouderen zie je namelijk verschillen in generaties en doelgroepen. Het grootse verschil zie je tussen ouderen van voor de oorlog en van na de oorlog. Het meest opvallend is de mate van gewenste regie. Met name de jongere generatie ouderen neemt meer eigen regie en heeft de wil om het samen te doen. Zij hebben ook meer eisen en wensen over de invulling en willen graag hun leefstijl voortzetten en aan hun interesses vasthouden.

Elke dag zo fijn mogelijk betekent dan ook dat we iedere dag kijken naar het individu en niet in de routine willen vervallen. We kijken vooral heel goed naar wat iemand zelf kan en wil en stemmen dan niet alleen onze werkzaamheden af op de cliënt maar ook het type persoon. Onze teams zetten we daarmee ook in op hun talenten. We hebben voorbeelden waar we dat al doen en waar we nog aan het implementeren zijn. Bijvoorbeeld bij huishoudelijke zorg kijken we samen met de cliënt wat zij of hij zelf wil en kan doen. Interessant is dat een voorwerker dit de eerste vier weken doet om te kijken wat de behoefte is en om in te schatten welk type medewerker het beste past bij de cliënt. De eerste ervaringen hiermee zijn heel goed.

Samen als team

We zien nu dus dat het heel aantrekkelijk is om onze teams divers te laten zijn en dat dat ook meteen mogelijkheden biedt op de krappe arbeidsmarkt. De werkzaamheden op onze locaties zijn heel divers en we werven tegenwoordig juist op die diversiteit aan werkzaamheden. We zijn bijvoorbeeld op zoek naar sfeermakers. Sfeermakers zorgen voor de sfeer in de huiskamers en maken van koken een echte beleving samen met de cliënten. Iemand anders doet dan bijvoorbeeld de medicatiezorg. Dat geeft veel meer mogelijkheden om medewerkers aan te trekken op hun talent.

Dit betekent dat we steeds meer silo’s doorbreken en dat we ook steeds meer fm- en zorgtaken combineren. Of zoals Roger het formuleert: we zijn eigenlijk aan het veranderen van couleur locale naar couleur cliënt. We scharen ons als team rondom de cliënt. Vrijwilligers spelen hierin ook een hele belangrijke rol.

Leefstijlgebonden wonen

We zien in dit verlengde dat in toenemende mate onze cliënten niet alleen op zoek zijn naar een plek bij BrabantZorg maar naar een plek met gelijkgestemden. Als we kijken naar kleinschalig wonen kan het zo zijn dat we bijvoorbeeld acht cliënten samen hebben die heel fijn functioneren. Als er dan twee mensen wegvallen, kan die dynamiek ineens heel anders zijn. Voor de woonomgeving is dat wel een uitdaging. Dat betekent dat we huisvesting anders moeten organiseren maar ook de netwerken eromheen. BrabantZorg heeft 35 locaties met heel veel plaatsen waar we intramuraal onze dienstverlening doen. En er zijn wachtlijsten. We proberen sterk te deinstitutionaliseren en netwerken buiten onze locaties te gaan organiseren of aan te spreken.

Sommige locaties liggen bijvoorbeeld midden in de natuur en andere midden in het centrum. We zullen in de toekomst toewerken naar leefstijlgebonden wonen en het matchen van cliënten hierop. Daarnaast zullen we gaan kijken we met de samenleving hoe we alle initiatieven kunnen ondersteunen, zoals samen wonen in hofjes. De ontwikkeling gaat naar een hybride systeem. Dat zal in een stad anders zijn dan in een dorp, maar laat de initiatieven vooral ontstaan en wij leveren onze zorgondersteuning, aldus Roger.

Ziekenhuiszorg anytime anyplace

Een andere ontwikkeling is dat we met ziekenhuizen bezig zijn om te kijken of mensen vanuit ons monitoring kunnen krijgen, bijvoorbeeld bij long- en hartklachten. Dat doet het ziekenhuis dan niet meer. Onze partner in meldservice speelt hierin een belangrijke rol. Het aardige is dat wij samen met ziekenhuizen kijken hoe we onze cliënten het beste kunnen ondersteunen, bijvoorbeeld met diabetes. Deze ontwikkeling om in teamverband naar de zorg te kijken zet echt door.

Cliënten en patiënten weten zelf als geen ander door wie ze waarmee geholpen willen worden. We denken nu nog in instituten, maar dat gaat echt veranderen. In de verdere toekomst komt er zoveel regie en is het veel makkelijker om zorgondersteuning te krijgen. Eigenlijk draait het allemaal om vertrouwen. Zorg gaat anytime anyplace plaatsvinden.

Flexibilisering en technologie

Onze grootste uitdaging is om de flexibilisering op gang te krijgen en te matchen met de cliënt en diens gewenste timing. Hoe krijgen we Nederland zo ver om te beseffen dat (thuis)zorg schaars is en leren we er zo mee om te gaan dat zoveel mogelijk cliënten geholpen kunnen worden. De verbinding met het netwerk wordt hierin cruciaal. We zijn bijvoorbeeld betrokken bij de ontwikkeling van een app die net zo werkt als Uber. Met kunstmatige intelligentie weten we hoe laat een cliënt wil opstaan. Cliënten kunnen aangeven wat ze willen en er wordt een match gemaakt met een medewerker en we weten ook waar die medewerker op dat moment is. Als je dit soort technologie hebt en mensen krijgen daar vertrouwen in dan krijg je automatisch een wisselwerking. Ook als zorg bijvoorbeeld een keer niet nodig is of plaatsvindt door familie. Zo hopen we in de toekomst met dezelfde mensen meer mensen te kunnen helpen. En dat zal in de toekomst hard nodig zijn.

Technologie kan ons nog heel veel verder helpen en preventief werken en daarmee voorkomen dat zorgsituaties ontstaan. Technologie levert data waarmee we effectiever de interventies kunnen doen. Dit betekent meer gericht en doeltreffend en dat levert besparingen op. Kosten zullen verschuiven van arbeid naar technologie.

Huisvesting en FM

Wanneer we het hebben over deze ontwikkelingen in relatie tot fm en huisvesting geeft Roger vooral aan dat we af moeten van de grootschalige gebouwen met hele grote publieke ruimtes en restaurants. Mensen willen veel meer terug naar kleinere en huiselijke omgevingen. Dat betekent dat wij veel meer gaan zoeken hoe we in wijken kleine centra kunnen opzetten. Dan kunnen mensen in hun eigen leefomgeving blijven en kunnen we ze ondersteunen in hun dagelijks leven. Technologie speelt een belangrijke rol en gaat hierin helpen, denk aan tilliften, camera’s, domotica etc. Diensten worden steeds meer ingericht op de individuele behoeften.

Een mooie gedachte

Roger vindt het een mooie gedachte dat we in de toekomst steeds meer integratie zullen zien en dat je mensen ziet samenleven ongeacht hoe oud ze zijn en wat ze hebben. Ondersteuning vindt dan in de wijk plaats vanuit samenwerking. Dit betekent dat Brabantzorg zal veranderen. Het wordt veel belangrijker dat we weten waar zorgondersteuners goed in zijn ongeacht van welke organisatie ze zijn. Zo ontstaan er allerlei initiatieven. Kijk naar de cliënt en denk niet aan je eigen instituut. Iedere dag zo fijn mogelijk…