https://www.hospitality-group.nl/wp-content/uploads/2018/05/Eerste-100-dagen-van-Menno-Schreuder-300x180.jpg

De eerste 100 dagen van Suzette van der Zanden bij de Volksbank

De eerste 100 dagen van Suzette van der Zanden bij de Volksbank
De eerste 100 dagen van Suzette van der Zanden bij de Volksbank

Auteur:

De eerste 100 dagen van Suzette van der Zanden als Directeur Facilitair Bedrijf & Inkoop bij de Volksbank

Naast consultancy en interim management verzorgt Hospitality Group ook werving en selectie voor vaste functies bij opdrachtgevers. Suzette van der Zanden is gestart bij de Volksbank als Directeur Facilitair Bedrijf & Inkoop en vertelt over haar eerste 100 dagen.

Afgelopen zomer maakte je de overstap van Vitens naar de Volksbank. Wat triggerde jou om deze stap te maken?

“Na 6,5 jaar als Manager Facilitair Management bij Vitens te hebben gewerkt, had ik het gevoel dat ik toe was aan een nieuwe omgeving. Wat ik kon en wilde brengen had ik gedaan. Mijn opdracht was voltooid en met een tevreden gevoel stelde ik voor mezelf vast dat het tijd was om ruimte te maken voor iemand die weer nieuwe dingen kan brengen voor de organisatie en het team. In de vacature van de Volksbank trok mij direct het maatschappelijke aspect aan, naast natuurlijk de inhoudelijke uitdaging. Niet alleen bijdragen aan winst en aandeelhouder, maar juist ook aan mens en maatschappij.”

De eerste 100 dagen heb je er opzitten… Hoe heb je die ervaren?

“Ik heb echt de goede stap gemaakt naar de Volksbank, maar ik heb de impact van het hechten en onthechten wel een beetje onderschat. Ik vind mezelf redelijk veranderingsgezind én toch moest ik wennen aan mijn nieuwe rol en de omgeving. Ik voelde mij de eerste tijd een beetje ontheemd. Het kost tijd om onderdeel te worden van de organisatie en om de mensen te leren kennen. Doordat ik mijzelf die tijd heb gegund, heb ik de nieuwe omgeving veel bewuster in mij opgenomen. Dit is iets wat ik echt geleerd heb. Ik ben begonnen met het voeren van gesprekken binnen mijn afdeling en heb iedereen gevraagd wat zij zouden doen als ze op mijn plek zouden zitten. Dit leverde interessante gesprekken op en gaf mij de kans om kennis te maken met de organisatie en de mensen, maar ook om kennis te delen. Dankzij het warme onthaal, de oprechte interesse en collegialiteit voel ik mij nu thuis en onderdeel van de Volksbank. Wat mij is opgevallen is dat iedereen bevlogenheid toont op het gebied van duurzaamheid, maatschappelijke betrokkenheid en de menselijke maat. Dat is oprecht een gedeelde waarde binnen de Volksbank en dat voel je als je aan het werk bent. Ik merk wel dat vanuit deze mooie groene onderlaag het lastiger is om elkaar aan te spreken om elkaar te scherpen en beter te maken. Als we met elkaar stappen willen maken is dat wel nodig en dus een mooie uitdaging.

Vakinhoudelijk is mij de materie natuurlijk niet vreemd en ik voel ik mij verbonden met de manier waarop de Volksbank daaraan invulling geeft. Ik heb een goed beeld van wat van mij wordt verwacht en waar ik aan kan bijdragen. De uitdagingen die er ligger zijn fors, zeker de kostenuitdagingen in relatie tot de business en klant. Het facilitair bedrijf beheert het budget voor de facilitaire uitgaven in een omgeving met de nodige afhankelijkheden. Dat zorgt voor een complexe omgeving waarin je je invloed zorgvuldig moet aanwenden. We hebben ook een forse uitdaging op het gebied van huisvesting. Hoe kunnen we kosten besparen en toekomstbestendig omgaan met onze huisvesting. Hiervoor ligt inmiddels een plan bij directie. Ambitieus, maar zeker toepasbaar binnen de Volksbank.”

Welke stappen wil je aankomende periode zetten met je team van het facilitair bedrijf en inkoop en hoe ga je dit aanpakken?

“We gaan een bijzondere periode tegemoet waarin op termijn sprake zal zijn van privatisering van de bank. We weten nog niet welke kant het op gaat en ik zie het als mijn belangrijkste taak om mensen mee te nemen in deze verandering en te empoweren om daar zo goed mogelijk mee om te gaan. Daarvoor is het noodzakelijk om intensief met elkaar in gesprek te zijn en een gemeenschappelijk punt op de horizon te zetten, bijvoorbeeld over passende facilitaire- en inkoopstrategie voor de toekomst. Ik vind het belangrijk om ergens naartoe te werken door een eigen koers uit te stippelen en daarover helderheid te scheppen. Dat is dan ook precies wat ik de komende tijd ga doen. Verder wil ik de propositie van het facilitair bedrijf en inkoop richting de organisatie verstevigen. Dit gaan we doen door eenduidigheid te creëren over de dienstverlening en kosten. Daarnaast is het de komende tijd de uitdaging om het huisvestingsconcept verder te brengen. Excelleren is de rode draad om weerbaar te zijn voor de uitdagingen die de toekomst geeft.”

Welke kennis en kunde zet je als persoon in om de volgende stap binnen de organisatie te zetten? (Wat is jouw persoonlijke toegevoegde waarde?)

“Ik breng een consistente manier van managen en ik in vind het belangrijk om afspraken te maken en deze ook na te komen. Mijn kracht ligt in het concretiseren van zaken en daaraan een duidelijk resultaat te koppelen. Ik ga mijn medewerkers uitdagen op de intentie om een resultaat te bereiken.

Ik wil ze coachen en verder helpen en duidelijkheid creëren in wat ik van hen verwacht en hoe ze daar kunnen komen en met plezier kunnen samenwerken.”

Wat is jouw persoonlijke doel en ambitie voor de toekomst?

“Dan hoop ik hier nog steeds te zitten en dat we als MT een leuke hechte club zijn, elkaar scherp houden en discussies niet uit de weg gaan. Dat we intussen helderheid hebben over onze stip op de horizon zodat we daar constructief met elkaar aan kunnen werken. Ik zou het geweldig vinden om een facilitair bedrijf en inkooporganisatie te hebben die echt opvalt in de uitvoering en te boek staat als heel goed met oog voor de belangen van medewerkers, Volksbank, klanten en leveranciers. Dat wij op deze wijze het verschil maken binnen de Volksbank.”

Hoe heb je de samenwerking met Hospitality Group ervaren?

“Gedurende het werving en selectietraject voelde ik mij verzorgd en gekoesterd in het proces. De voorbereiding was goed en de onderliggende stukken waren helder. Daarnaast vond ik het persoonlijke contact met jullie ook prettig. Jullie toonden betrokkenheid, leefden mee en adviseerden mij gedurende het traject. Het selectieproces zelf vond ik te lang. Er waren veel gesprekken, geduld en tijd nodig. Maar uiteindelijk heeft het mij gebracht naar de rol van directeur Facilitair bedrijf & Inkoop binnen de Volksbank. Een stap waar ik aan toe was en waar ik met veel plezier en enthousiasme mijn meerwaarde kan leveren!”

Hospitality Group: HR businesspartner binnen FM domein

Geïnteresseerd in onze dienstverlening voor jouw organisatie? Wij gaan hierover graag in gesprek en adviseren en ondersteunen om de passende en beste facility professional te vinden. Onze opdrachtgevers en consultants zitten door heel Nederland en werken voor uiteenlopende branches; overheidsinstellingen, zakelijke dienstverleners, zorg- en onderwijsinstellingen, care & cure en binnen de bouw- en industrie.

Hospitality Group. Creating Better Places.