outscourcing healthcarehttps://www.hospitality-group.nl/wp-content/uploads/2016/05/Uitbesteden-in-de-zorg-300x180.jpg

Facilitaire benchmark ziekenhuizen 2018

Facilitaire benchmark ziekenhuizen 2018
Facilitaire benchmark ziekenhuizen 2018

Auteur:

Auteur:

Wilt u ook tot de top van best presterende facilitaire bedrijven in ziekenhuizen behoren door onderscheidende diensten tegen scherpe kosten te leveren? Met inzicht in de financiële prestatie van uw facilitaire diensten kunt u betrouwbaar en aantoonbaar verantwoording afleggen over gemaakte kosten, weloverwogen beslissingen nemen voor de toekomst en het vergelijk met andere ziekenhuizen maken.

De Facilitaire Benchmark Ziekenhuizen biedt een unieke combinatie van een scherp kwalitatief en cijfermatig vergelijk en de dialoog met de facilitaire professionals van andere ziekenhuizen. De dialoog is gericht op het begrijpen van elkaars aanpak en van en met elkaar leren.

Download Flyer (PDF)

De highlights van de benchmark

De benchmark richt zich op de volgende diensten:

  • Schoonmaak en afval
  • Eten en drinken
  • Beveiliging en bewaking
  • Huisvesting en terreinen
  • Linnenvoorziening
  • Receptie en telefonie
  • Inkoop
  • Logistiek

Jaarlijks bepalen we samen met de deelnemers een relevant thema. Het gezamenlijk gekozen thema wordt in de benchmark verder uitgewerkt en gemeten. Zo’n thema kan bijvoorbeeld regie of duurzaamheid zijn.

Productiegerelateerde ratio’s

Voor een goed vergelijk bevat de benchmark ratio’s die productiegerelateerd zijn. Denk daarbij aan de kosten per klinische verpleegdag, dag dagverpleging en polikliniekbezoek. We laten ook meer traditionele ratio’s als kosten per vierkante meter zien.

Kwaliteitsniveaus

De kwaliteitsniveaus maken we met een beproefde methode inzichtelijk en vergelijkbaar. Zo vragen we bijvoorbeeld naar de frequenties van schoonmaak en het toegepaste voedingsconcept. Deze methode drukt het kwaliteitsniveau uit in een cijfer (tot één cijfer achter de komma) tussen 0 en 5. Dit genuanceerde beeld geeft meer betekenis aan het vergelijk met andere omgevingen en de relatie tussen kosten en kwaliteit.

Tevredenheid en beleving

De tevredenheid en beleving van uw medewerkers over de facilitaire diensten meten we met een gestandaardiseerde digitale enquête. Dit geeft een extra dimensie aan het vergelijk. Wat zijn onderscheidende factoren binnen facilitaire diensten? En wat kunnen we bijvoorbeeld leren van een omgeving met lage kosten, een laag kwaliteitsniveau en een hoge tevredenheid?

Uw persoonlijke digitale benchmarkomgeving

De dataverzameling en analyse vindt plaats in uw persoonlijke digitale omgeving. U kunt inloggen op uw persoonlijke pagina en uzelf benchmarken met vergelijkbare organisaties (en met voorgaande jaren als u eerder al deelnam). In deze omgeving kunt u ook uw eigen analyses maken. Daarnaast stellen we een hardcopy rapport voor u samen met tekstueel en visueel uw facilitaire prestaties in vergelijking met andere ziekenhuizen.

De gezamenlijke dialoog

Gedurende het proces organiseren we interactieve workshops waarin we met elkaar de resultaten verkennen. Samen met andere ziekenhuizen deelt u verkregen stuurinformatie en ervaringen en bespreekt u toekomstige ontwikkelingen. Hiermee heeft u concrete handvatten om vanuit best practices uw eigen organisatie nog verder te verbeteren. Deelname aan de benchmark geeft u ook toegang tot onze open ateliers, symposia, deep dives en whitepapers.

Deelname

De kosten voor de benchmark bedragen € 5.000,- exclusief BTW. Aanmelden kan tot 2 februari 2018 via onderstaande link.
Aanmelden Benchmark