Lean en de FM regieorganisatiehttps://www.hospitality-group.nl/wp-content/uploads/2016/04/OpenAtelierRegie_1000x600-300x180.jpg

Facilitaire Regie

Facilitaire Regie
Facilitaire Regie

Auteur:

Auteur:

FM wordt meer en meer uitgedaagd om sneller, effectiever en strategischer bij te dragen aan het primaire proces. Dit wordt onder andere ingegeven door de sneller veranderende en complexere behoeften van de klant, meer focus op het creëren van waarde en de toenemende complexiteit van de supply chain. Een succesvolle FM-organisatie moet dan ook in staat zijn om snel en adequaat mee te bewegen met haar klanten én haar dienstverleners. En dat vereist naast snelheid, kennis en effectiviteit vooral ook een goede regie.

Hospitality Group doet doorlopend onderzoek naar regie. Dit onderzoek heeft onder meer geresulteerd in het FM Regie Framework© en het FM Regie Assessment©.

FM Regie Framework©

Het FM Regie Framework© is een model waarin het containerbegrip regie is uitgewerkt in 15 rollen. Het model biedt organisaties een concreet handvat om regie in te richten en verder te optimaliseren. Een goed ingericht regiemodel is essentieel om gericht, gedifferentieerd en dynamisch diensten te kunnen verlenen.

FM Regie Assessment©

Het goed inrichten van de regiefunctie en de bijbehorende rollen vraagt ook om een goed inzicht in de huidige sterktes en zwaktes. Maar hoe beoordeel je als organisatie hoe je regiemodel functioneert? En aan welke knoppen moet je draaien om de regiefunctie verder te optimaliseren? Met deze vragen in het achterhoofd zijn dé succesfactoren van professionele regievoering in kaart gebracht. Dit heeft geleid tot een doordachte assessment methode waarmee regieteams aan de slag kunnen met verdere ontwikkeling.
Meer informatie FM Regie Assessment©

Whitepaper

Deze whitepaper geeft betekenis aan regie en beschrijft de uitgangspunten, werking en toepassing van het FM Regie Framework©. Ook geeft deze whitepaper invulling aan de vraag hoe succesvolle regie ‘gemeten’ kan worden met het FM Regie Assessment©. Via onderstaande link kun je de whitepaper downloaden.