https://www.hospitality-group.nl/wp-content/uploads/2020/04/Afbeelding-website-200x120mm-300x180.jpg

FM Provider Performance Onderzoek 2019

FM Provider Performance Onderzoek 2019
FM Provider Performance Onderzoek 2019

Auteur:

Auteur:

FM Provider Performance Onderzoek 2019

Vandaag presenteert Hospitality Group de resultaten van het vierde FM Provider Performance Onderzoek. Dit is hét onafhankelijke onderzoek over de prestaties van facilitaire providers in Nederland waar sprake is van hoge knip sourcingmodellen. Hoge knip sourcingmodellen zijn sourcingmodellen waarbij een deel van de regie- en coördinatie-activiteiten zijn uitbesteed aan externe dienstverleners. In dit onderzoek worden vier vormen van hoge knip sourcingmodellen onderscheiden: multi services, managing agent, integrated facility management (IFM) en publiek-private samenwerking (PPS).

Toenemende performance ten opzichte van 2018

Over de gehele linie is de performance ten opzichte van 2018 toegenomen. Over 2018 bedroeg de gemiddelde performance een 7,1; over 2019 is dat een 7,3. Deze stijging is zichtbaar in alle uitbestedingsvormen, op alle onderzochte thema’s en op vrijwel alle competenties. De stijging wordt vooral veroorzaakt door opdrachtgevers uit de industrie en (in iets mindere mate) door opdrachtgevers uit de zorg.

Van alle thema’s en competenties wordt Samenwerking door opdrachtgevers beschouwd als het meest bepalend voor de overall tevredenheid. Ook geven zij aan Samenwerking zeer belangrijk te vinden. Gelukkig blijkt uit het onderzoek dat opdrachtgevers over het algemeen dan ook behoorlijk tot zeer tevreden zijn over hun providers op dit gebied.

Top 3 ranking

De overall Provider Performance Score per provider varieert in 2019 van een 6,0 (BAM) tot een 8,0 (CBRE). Van de vier uitbestedingsvormen scoren Managing Agent en Integrated Facility Management het hoogst: beide halen een gemiddelde van een 7,4. De top 3 ranking van providers voor de vier verschillende uitbestedingsmodellen is als volgt:

Datagedreven FM

Dit jaar is het thema in het onderzoek Datagedreven FM. We hebben gekeken naar het belang dat opdrachtgevers hechten aan de inzet van tech & data ten behoeve van de facilitaire dienstverlening, in welke mate zij hier als opdrachtgever zelf al mee bezig zijn en wat hun verwachtingen zijn voor de toekomst. Tegelijkertijd belichten we het oordeel van opdrachtgevers over de toegevoegde waarde die zij op dit moment ervaren van hun providers. Naast de feiten en cijfers, is in de publicatie ook een aantal interessante interviews met verschillende stakeholders opgenomen, waarin zij hun visie op en ervaring met dit thema delen.

Kijkend naar de resultaten van het onderzoek, dan zien we dat meer dan driekwart van de opdrachtgevers Datagedreven FM al (zeer) belangrijk vindt. Daarnaast verwacht bijna 90% van hen dat dit alleen maar toeneemt de komende jaren. Opdrachtgevers zijn echter nog niet tevreden over hun providers op dit vlak: ze krijgen een mager zesje en nog geen 20% van de opdrachtgevers ervaart een toegevoegde waarde vanuit de provider. Er ligt echter en sterke relatie tussen en tevreden opdrachtgever met betrekking tot datagedreven FM en de overall tevredenheid: er is geen ander aspect dat zo voorspellend is.

Het prioriteren van dit onderwerp, het ontwikkelen van een duidelijke visie en strategie, het zorgen voor de benodigde resources en vooral het beschikbaar stellen van voldoende budget zijn hierbij de belangrijkste drivers voor succes.

Belangrijkste conclusies

  1. Datagedreven FM hoort bovenaan de prioriteitenlijst
  2. Toenemende performance ten opzichte van afgelopen jaar
  3. Performanceverschillen tussen de providers blijven groot
  4. Forse stijging performance in de Industrie en Zorg
  5. Tevredenheid wordt mede bepaald door de resterende looptijd
  6. Innovatie & Continu Verbeteren toont wederom een stijgende lijn
  7. Contract Compliance en Rapportages & Financieel Beheer zijn een license to operate
  8. Maatwerk, maatwerk, maatwerk
  9. Samenwerking is de sleutel tot succes!
  10. Verschillen tussen hard en soft service providers verder geëlimineerd

Meer weten?

Via onderstaande link kunt u de rapportage van het FM Provider Performance Onderzoek 2019 downloaden.

Kenmerkend voor het Provider Performance Onderzoek is dat de beoordeling van de performance van providers door opdrachtgevers gebeurt. Het is daarmee per definitie een objectief en onafhankelijk onderzoek. In totaal zijn meer dan 144 opdrachtgevers geïnterviewd: een stijging van ruim 10% ten opzichte van vorig jaar.