https://www.hospitality-group.nl/wp-content/uploads/2021/03/Prince2-300x180.jpg

Hospitality Group is twintig gecertificeerde Prince2 collega’s rijker

Hospitality Group is twintig gecertificeerde Prince2 collega’s rijker
Hospitality Group is twintig gecertificeerde Prince2 collega’s rijker

Auteur:

Prince2, de afkorting van Projects in Controlled Environments version 2, is een projectmanagementmethode en een vast onderdeel van het Young Professional programma binnen Hospitality Group. Prince2 is gericht op het management, de besturing en de organisatie van een project en is dus van grote waarde voor de projecten die de projectmanagers uitvoeren bij onze opdrachtgevers.

Afgelopen februari is de groep enthousiast aan de slag gegaan met deze managementmethode. Naast de young professionals deden een ook diverse ervaren projectmanagers mee. Door de Young Professionals is dit als zeer prettig ervaren. “De projectmanagers deelden hun opgedane kennis en ervaring in de praktijk met de groep en dat was zeer waardevol”, geeft young professional Maud Keukens aan. De diverse groep werd onder leiding van twee trainers op digitale wijze klaargestoomd voor het digitale examen, om vervolgens het Prince2-certificaat in ontvangst te mogen nemen. Met trots kan Hospitality Group melden dat zij twintig gecertificeerde Prince2 collega’s rijker is.

Iers dorpsfeest

In meerdere sessies verdiepten we ons in de principes, thema’s en processen van methode. ”We kwamen er al snel achter dat je Prince2 op elk project kunt toepassen. De methode stelt je in staat om uiteenlopende projecten volgens een beheerste en uniforme structuur tot een succes te maken. Van het opstarten tot en met het afsluiten van een project. Onbewust wordt de Prince2-methodiek al toegepast, ook bij kleine projecten, zoals het bereiden van je lievelingsrecept bijvoorbeeld”, aldus young professional Jarrik van Doesburg.

Het organiseren van een Iers feest was de oefencase gedurende de training. In verschillende groepen gingen de projectmanagers en de young professionals aan de slag. Samen bepaalden ze duidelijke rollen en verantwoordelijkheden en werd het doel op korte- en lange termijn vastgesteld. De projectgroepen stelden briljante vragen om alle informatie helder te krijgen, ontworpen een productstroomschema waarmee een zeer gerichte planning gemaakt kon worden en brachten alle mogelijke risico’s van het Ierse feest in kaart. Met als resultaat een winnende projectgroep die de opdrachtgevers met de juiste informatie wist te overtuigen en de opdracht binnenhaalde. Het toepassen van Prince2 in een praktijksituatie leverde leerzame ervaringen en inzichten op.

Prince2 in de praktijk

Verschillende deelnemers herkenden al snel diverse elementen van de Prince2-methodiek in de praktijk. Zo geven Vera Peters (interim manager) en Fleur van Beers (consultant) aan dat ze verschillende elementen van de methode al herkenden zonder Prince2 gecertificeerd te zijn. “Zonder het te weten volg je als projectmanager al snel de basiselementen van Prince2,” vertelt Vera. “Ik was al wel bekend met de PID, projectvoorstel en projectaanpak.” “Ook bij mijn opdrachtgever gebruiken ze diverse elementen van de methode, zoals PID, een stuurgroep en risicomanagement”, vult Fleur aan.

“In de praktijk merk ik dat de verantwoordelijkheden al snel bij de ‘verkeerde’ personen worden gelegd. Dankzij Prince2 kan ik de rollen en de verantwoordelijkheden nu duidelijker definiëren. De trainingen hebben mij handvatten gegeven om de basiselementen van Prince2 meer gestructureerd toe te passen”, vertelt Vera. Fleur herkent zich in de relevantie van de rollen en de verantwoordelijkheden. “Prince2 heeft mij meer inzicht gegeven in het belang van het juist opstarten van een project, waarin taken en verantwoordelijkheden worden vastgelegd. Je ziet direct waardoor er in de praktijk wel eens vertraging wordt opgelopen, als hier geen duidelijkheid over is.”

Toegevoegde waarde

Interim manager Bas Turksema van Hospitality Group heeft de training enkele jaren geleden al gevolgd en onderstreept het belang van de trainingen. Hij geeft aan dat verschillende opdrachtgevers de processen van Prince2 hanteren. Van het formuleren van een projectopdracht tot en met het opleveren van het projectresultaat. Het is volgens Bas de kunst om het project goed te formuleren, om vervolgens te bepalen welke elementen van Prince2 bruikbaar zijn. Op die manier kan Prince2 een grote toegevoegde waarde hebben binnen projecten.

Danny Popping, ook interim manager bij Hospitality Group , bevestigt het toepassen van de relevante elementen uit Prince2 per project. “Het op maat maken van een project is inderdaad van groot belang. Zo kan het inefficiënt zijn om bij minder grote projecten de volledige methodiek in te zetten. Het toepassen van verschillende elementen is per type opdrachtgever en per type opdracht verschillend.”

Aan de slag

Ondanks dat de Young Professionals nog niet veel ervaring hebben met managen, besturen en organiseren van een groot project, zien zij veel elementen van de Prince2 methodiek terug in de opdrachten bij hun opdrachtgevers. Deze herkenning vormt nu de basis om Prince2 in de praktijk toe te kunnen passen. Met een lading aan nieuwe ervaringen en inzichten staan zij klaar om het in te gaan zetten tijdens projecten!