https://www.hospitality-group.nl/wp-content/uploads/2020/07/shutterstock_653340793_kl-300x180.jpg

Inzicht in het functioneren van uw facilitaire organisatie met het FM Regie Assessment

Inzicht in het functioneren van uw facilitaire organisatie met het FM Regie Assessment
Inzicht in het functioneren van uw facilitaire organisatie met het FM Regie Assessment

Auteur:

Auteur:

Hospitality Group begeleidt opdrachtgevers bij het evalueren, ontwerpen en inrichten van regie-organisaties. Hiervoor gebruiken we onder andere het FM Regie Framework© en het FM Regie Assessment©, tools die wij zelf ontwikkeld hebben in het kader van het doorlopend onderzoek dat wij uitvoeren naar regie.

Kennismaken met het regie-assessment©

Het goed inrichten van de regiefunctie en de bijbehorende regierollen vraagt om goed inzicht in de huidige sterktes en zwaktes. Maar hoe beoordeel je als organisatie hoe je regiemodel functioneert? En aan welke knoppen moet je draaien om de regiefunctie verder te optimaliseren? Met deze vragen in het achterhoofd zijn dé succesfactoren van professionele regievoering in kaart gebracht. Dit heeft geleid tot een doordachte assessmentmethode waarmee regieteams aan de slag kunnen voor verdere ontwikkeling.

Het Regie Assessment© bestaat uit zestien succesfactoren, verdeeld over de vijf onderwerpen Strategie, Structuur, Staff & Skills, Style & Shared values en Systemen. Aan iedere succesfactor zijn vragen gekoppeld. Het beantwoorden van de vragen geeft inzicht in het functioneren van het regiemodel binnen de organisatie.

Aanpak

Om inzicht te krijgen in welke mate uw regieorganisatie invulling geeft aan de succesfactoren kan het assessment worden afgenomen. De vragenlijst wordt ingevuld door medewerkers van de eigen organisatie. Nadat het assessment is ingevuld volgt een analyse op de resultaten door de consultant van Hospitality Group, gevolgd door één of meerdere expert deep dives met het betrokken team. De expert deep dive levert concrete inzichten, verbeterpunten en handvatten op die toepasbaar zijn binnen de eigen (toekomstige) regie-organisatie.

We organiseren een workshop onder begeleiding van ervaren consultants. Tijdens de workshop wordt er uitleg gegeven over het Regie Assessment©. Ook wordt een keuze gemaakt ten aanzien van wie het assessment invult. Het is namelijk mogelijk om dit door verschillende stakeholders binnen uw (regie)organisatie te laten invullen, of door onze consultants.

Het regie assessment uitproberen?

Wilt u een beter beeld krijgen over de werking van het regie-assessment? Probeer dan eens de mini variant uit, dan krijgt u een beter beeld van de vragen en mogelijke uitkomsten.

Mini regie-assesment

 

 

Het assessment bestaat in werkelijkheid uit meer vragen. Als u een volledig beeld wilt over de mate waarin uw facilitaire organisatie in regie is en waar verbeterkansen liggen, neem dan contact op met Tim van Asch of Ellen Gijsbers.