Facilitaire Performance 2017https://www.hospitality-group.nl/wp-content/uploads/2016/06/Facilitaire-performance2016_klein-300x180.jpg

Medewerkers vragen om inspiratie, identiteit en gezonde keuze in facilitaire services

Medewerkers vragen om inspiratie, identiteit en gezonde keuze in facilitaire services
Medewerkers vragen om inspiratie, identiteit en gezonde keuze in facilitaire services

Auteur:

Facilitaire services in kantoren zorg en onderwijs laten in 2017 met een tevredenheidscijfer van 7,1 een ruime voldoende, maar ook een lichte daling zien. In de Facilitaire Performance 2017 rapporteert en analyseert Hospitality Group de tevredenheid van circa 20.000 respondenten.

“We zien dat persoonlijk contact in de vorm van ‘high touch’ services en de ultieme koffiebeleving belangrijke drivers zijn voor succes. Toch zien we verder vooral een groeiende mismatch tussen vraag en aanbod”, aldus Sigrid van der Pluijm en Tim van Asch. “Om de dalende tevredenheid te keren is investeren in de identiteit en aantrekkelijkheid van de werkplek zelf en de services rondom de werkplek een ‘must’.”

GROEIEND VERSCHIL TUSSEN VRAAG EN AANBOD

De tevredenheid over facilitaire services laat voor het eerst sinds jaren een daling zien. Het aanbod van facilitaire services blijft achter bij de wensen en verwachtingen van een groeiende groep medewerkers. De neerwaartse trend werd in 2016 al zichtbaar en zet nu door. Het algehele tevredenheidscijfer daalt door een dalende tevredenheid binnen kantoren en het onderwijs. De tevredenheid in de zorg stijgt licht.

Enkele highlights:

  • Blijvend verbeterpotentieel bij services rondom de werkplek: ook dit jaar ziet Hospitality Group dat de uitdaging ligt bij de services in de directe omgeving van de eigen werkplek, zoals de werkplek zelf, schoonmaak en automatenvoorziening warme dranken. Organisaties kunnen scoren met inspirerende, schone en activiteitgerelateerde werkomgevingen en services.
  • Aandacht voor persoonlijke en teamidentiteit: de kleinschalige identiteit is voor medewerkers steeds belangrijker. Dat ziet Hospitality Group terug in het belang dat medewerkers hechten aan verbondenheid met en identiteit van de directe werkomgeving en services.
  • ’Spot on’ met lekkere koffie en koffiebeleving: positief is dat opdrachtgevers en leveranciers steeds beter inspelen op de verwachtingen van medewerkers ten aanzien van de kwaliteit en beleving van koffie en thee.
  • Inspelen op snel veranderende eetcultuur: medewerkers zijn op zoek naar gezonde en gepersonaliseerde alternatieven en 24/7 eetmomenten en voorzieningen. Horecavoorzieningen met smaakvolle en gezonde keuzes staan volgens Hospitality Group bovenaan de ‘wishlist’.

MET PERSONA’S MEER KLEUR BEKENNEN IN DE WERKOMGEVING

Om gebruikers en hun voorkeuren nog beter te begrijpen maakt Hospitality Group gebruikt van acht archetypische gebruikersprofielen, zogenaamde persona’s. Van een groot aantal respondenten zijn de persona’s in de Facilitaire Performance 2017 inzichtelijk gemaakt. “We zien dat de groep medewerkers die behoefte heeft aan een werkomgeving waar zij zichzelf als individu en als team mee kunnen identificeren, steeds dominanter wordt”, aldus Sigrid van der Pluijm.

MEER WETEN?

Download hieronder de volledige samenvatting van de resultaten van de Facilitaire Performance 2017.