https://www.hospitality-group.nl/wp-content/uploads/2019/05/shutterstock_524453323_kl-300x180.jpg

Resultaten onderzoek agile werken

Resultaten onderzoek agile werken
Resultaten onderzoek agile werken

Auteur:

De wereld om ons heen is sterk in beweging en verandert continu. Mede door de steeds grotere rol voor technologie en door complexere vraagstukken is het belangrijk dat organisaties zich snel kunnen aanpassen aan wat de markt of omgeving van hen vraagt. Dit vereist een andere manier van (samen) werken binnen en buiten de organisatie. Eén van de oplossingen die we steeds meer zien om de traditionele manier van werken te doorbreken, is starten met agile werken.

Ondersteunende diensten als Facility Management (FM), Human Resources (HR) en Information Technologie (IT) ervaren dagelijks dat agile werkende teams andere faciliteiten en ondersteuning vragen en dat de veranderende wensen in veel gevallen niet matchen met het huidige beleid of concept.

Gezamenlijk met 10 (inter)nationale organisaties is Hospitality Group gestart met een onderzoek om op basis van praktijkervaringen, lessons learned en successen, antwoorden en inzichten te krijgen op de volgende vraag:

Wat is de toegevoegde waarde van FM, HR en IT voor een succesvolle en effectieve agile werkomgeving?

 

Highlights uit het onderzoek voor een succesolle agile werkomgeving

Zelfsturend leiderschap & gedrag

Een van de belangrijkste randvoorwaarden voor zowel de organisatie, de agile business als de supportdiensten is faciliteren dat de agile teams autonoom kunnen werken. Autonomie is nodig om de agile manier van werken tot een succes te maken. Als support dienst is een eerste stap in de juiste richting te proberen om mandaat rondom besluitvorming lager te beleggen en te ontschotten.

Meer connectie met agile business

Om meer connectie te maken met de agile business is het belangrijk om als supportdiensten een integrale visie op agile te ontwikkelen. Door een authentieke visie op het thema ‘agile’ op te nemen in een huidig werkconcept of beleid , en dit ook uit te dragen, creëer je als integrale supportdiensten herkenbaarheid bij de agile business.

Open en transparante mind-set

Door als supportdienst een meer open en transparante mindset te creëren, ontstaan meer kansen om passende oplossingen voor de agile teams te bieden. Het zelf starten met agile werken door de ondersteunende diensten kan bijvoorbeeld een aanjager zijn voor een open mindset. Er zijn volop mogelijkheden om onderdelen van de agile manier van werken te gebruiken om de gewenste snelle besluitvorming en snellere productontwikkeling te realiseren.

Van tastbare naar ontastbare elementen

Uit het onderzoek komt naar voren dat de functionele behoefte van een agile werkomgeving niet radicaal anders is dan die van een activiteitgerelateerde werkomgeving. Sturing op gedrag, gebruik van de werkomgeving en het inzetten van digitale hulpmiddelen kunnen ervoor zorgen dat een agile werkomgeving niet drastisch hoeft te worden verbouwd (indien er al een activiteitgerelateerde werkomgeving is).

Benieuwd naar lessons learned en successen van de deelnemende organisaties of de checklist voor een succesvolle agile werkomgeving? Download hieronder de resultaten van het onderzoek!

Aan de slag

Dit rapport geeft een momentopname weer van huidige successen en verbeterpunten bij de deelnemende organisaties. Deze zijn vertaald in een adviesrichtlijn die  supportdiensten als FM, HR en IT handvaten biedt om meer waarde toe te voegen aan een agile werkomgeving. Overigens is een verdiepingsslag raadzaam om de inzichten en adviezen binnen de eigen organisatie passend en realiseerbaar te maken. Hospitality Group helpt je hier graag verder mee en biedt mogelijkheden om een gerichte analyse op te stellen voor jouw organisatie. Interesse? Neem dan contact op met Evi Kweekel via E.Kweekel@hospitality-group.nl