https://www.hospitality-group.nl/wp-content/uploads/2020/03/shutterstock_283103822-edit-300x180.jpg

Samen aan de slag met Overijssels Sportakkoord

Samen aan de slag met Overijssels Sportakkoord
Samen aan de slag met Overijssels Sportakkoord

Maurice Tepperik gaat als Adviseur Sport bij beleid Sociale Kwaliteit van de provincie Overijssel samen met partners uit het veld (onder andere sportbedrijven en maatschappelijke organisaties) aan de slag met het Overijssels Sportakkoord en legt binnen de provincie verbindingen met andere beleidsvelden. Samen met gemeenten en andere initiatiefnemers maakt hij nieuwe projecten mogelijk die bijdragen aan meer sport en bewegen, rekening houdend met verschillende belangen en ambities in het speelveld van sport en bewegen en de rol en positie van de provincie. Ook geeft hij advies aan het bestuur van de provincie en draagt bij aan het ontwikkelen van nieuw beleid op het onderdeel sport en bewegen.