https://www.hospitality-group.nl/wp-content/uploads/2015/02/Samenwerken-300x180.jpg

Samenwerken van groot belang voor FM

Samenwerken van groot belang voor FM
Samenwerken van groot belang voor FM

Auteur:

In de tweede helft van 2014 zijn zo’n 30 directeuren van de grootste facilitaire organisaties van Nederland als onderdeel van de Executive Course een aantal keren bijeen geweest om het thema ‘samenwerken tussen organisaties’ nader te verkennen. In vier deep dive sessies in Nederland en tijdens een studiereis naar Londen, werd gediscussieerd met hoogleraren en andere experts, werden verschillende cases besproken, werden best practices bezocht en was er ruimte voor het uitwisselen van eigen ervaringen.

Het thema is geoperationaliseerd naar een drietal samenwerkingsgebieden waar facility management in toenemende mate mee te maken heeft: samenwerking met externe dienstverleners, samenwerking met andere supportservices en samenwerking met de business.

Facilitaire organisaties steeds afhankelijker van dienstverleners

De omgevingscomplexiteit neemt de komende jaren alleen maar toe, contracten worden omvangrijker, dienstverleners ontwikkelen meer kennis en worden succesvoller in het aantrekken van high potentials. Dit alles leidt ertoe dat afhankelijkheid tussen opdrachtgevers en dienstverleners toeneemt en vereist een nieuw paradigma op samenwerken tussen dienstverleners en opdrachtgevers. Een samenwerkingsmodel waarbij oog is voor elkaars belangen, waar in co-creatie wordt ontwikkeld en waar de lange termijn prevaleert boven kortetermijnoplossingen.

Lees hier het artikel ‘Samenwerken van groot belang voor FM’ van Jolanda Heij (Deltares) en George Maas (Hospitality Group).