Bedrijfscateringhttps://www.hospitality-group.nl/wp-content/uploads/2015/10/chopped-kale-in-wooden-bowl-small-300x180.jpg

Trends in bedrijfscatering

Trends in bedrijfscatering
Trends in bedrijfscatering

Auteur:

Community floor, engagement, social return en vitaliteitsbodemsysteem. Het zijn voorbeelden van trends in de bedrijfscatering. Wat speelt er in de branche?

In het artikel ‘Wie is de eindgebruiker?’ geeft onder andere John Dommerholt zijn visie op trends in bedrijfscatering. Hij gaat in op het thema engagement, dat steeds belangrijker wordt. Hoe kun je medewerkers engagement verhogen met de inzet van catering? In de toekomst wordt het steeds belangrijker om na te gaan wie de eindgebruiker is en wat je als organisatie wilt. De behoeften van medewerkers verschillen, het is goed om die in kaart te brengen. Een facilitair manager doet er verstandig aan om het cateringconcept, de omgeving en andere services daarop af te stemmen. Er moet sprake zijn van een integrale benadering.

Ook cateraar Bob Hutten, Rimme Mastebroek (redacteur EO Beam), en facilitair manager Herman Kamp van gemeente Nieuwegein vertellen wat zij in de cateringbranche zien gebeuren.

Lees hier het volledige artikel ‘Wie is de eindgebruiker?’.