https://www.hospitality-group.nl/wp-content/uploads/2020/03/Afbeelding-website-3-2000x1200-1-300x180.jpg

Van bouwer naar data scientists

Van bouwer naar data scientists
Van bouwer naar data scientists

Auteur:

Auteur:

Provider Performance Onderzoek 2019

Voor het vierde jaar op een rij publiceert Hospitality Group het Provider Performance Onderzoek (PPO). Dit is het onafhankelijke onderzoek naar de prestaties van facilitaire providers in Nederland bij wie sprake is van hoge-knip-uitbestedingsvormen. Op woensdag 18 maart worden de resultaten van het onderzoek gepubliceerd.

Het thema van het PPO 2019 is Datagedreven FM. In het kader van het onderzoek gaan we op zoek naar hoe providers een bijdrage (kunnen) leveren in het gebruik van data voor de facilitaire dienstverlening. Daarnaast hebben we een groot aantal stakeholders met verschillende expertises gevraagd naar hun visie op of ervaring met dit onderwerp. Vandaag zijn Joppe Stelloo (Afdelingsleider Onderhoud & Advies) en Alexander Lindeboom (Directeur Beheer & Exploitatie) van Heijmans aan het woord.

Heijmans is zich aan het ontwikkelen van een bouwbedrijf naar een technisch dienstverlener en is vandaag de dag verantwoordelijk voor het beheer van duizenden gebouwen en installaties. Om zich te onderscheiden van andere technische dienstverleners probeert Heijmans extra klantwaarde te genereren door het technisch onderhoud een directe bijdrage te laten leveren aan zes thema’s die voor de productiviteit van eindgebruikers relevant zijn. Deze thema’s zijn: veiligheid, comfort, beschikbaarheid, duurzaamheid, imago en kosten.

Heijmans heeft een grote diversiteit aan opdrachtgevers en om te laten zien dat deze opdrachtgevers verschillende behoeften hebben, geeft Joppe Stelloo, verantwoordelijk voor de maintenance engineers en de onderhoudsadviseurs van Heijmans, twee voorbeelden.

Joppe: “Voor Schiphol is het belangrijkste dat de vliegtuigen op tijd kunnen vliegen. Zij willen daarom dat hun kritische installaties maximaal beschikbaar zijn. Voor AEGON is comfort juist belangrijk omdat onderzoek uitwijst dat een werkplek met het juiste licht en de juiste temperatuur de productiviteit en de tevredenheid van medewerkers positief beïnvloedt. Om resultaatsafspraken met Schiphol en AEGON te kunnen nakomen, maken wij gebruik van ongelooflijk veel data. Deze data is afkomstig uit heel veel bronnen zoals het gebouwbeheerssysteem, het FMIS, sensoren, de onderhoudshistorie en in sommige gevallen ook uit gebruikersenquêtes. Gebaseerd op al deze data bepalen onze engineers voor Schiphol het onderhoudsregime door voor alle kritische installaties de faalkans te minimaliseren of voor AEGON de installaties zodanig in te regelen dat gebruikers het binnenklimaat optimaal ervaren”.

Bij Schiphol wordt de prestatie van het gebouw dus bepaald door beschikbaarheid en bij AEGON door comfort.

Alexander Lindeboom: “Eigenlijk is de prestatie van een gebouw de impact op de productiviteit van de gebruikers. Dus als wij met het gebouw of de gebouwinstallaties een bijdrage kunnen leveren aan de productiviteit van de gebruikers, dan doen we het goed. Daarvoor moeten we enerzijds goede afspraken maken met onze opdrachtgevers en anderzijds moeten wij gebaseerd op data inzichtelijk kunnen maken dat we de productiviteit van gebruikers positief beïnvloeden”.

Forward looking information

Een belangrijke ontwikkeling is de trend naar forward looking information waarbij we data gebruiken die niet gericht is op het analyseren van wat geweest is, maar juist probeert te voorspellen wat nog komen gaat. Bij het verzamelen van data gaat Heijmans daarom in sommige gevallen erg ver. In het Militair Museum meet Heijmans het gedrag van bezoekers; hoe ze zich door het gebouw bewegen en wat ze eten in de restaurants bijvoorbeeld.

Joppe: “Dit wordt gemeten met behulp van sensoren die CO2 of beweging meten. Deze data wordt verrijkt met data als vakantiedagen en het weer. Op basis van de analyse van al deze data kunnen we niet alleen de installaties beter inregelen, maar ook gebouwen efficiënter inrichten omdat we weten dat bepaalde delen van het gebouw minder intensief worden gebruikt. We kunnen onderhoud uitvoeren voordat we te maken krijgen met uitval (predictive maintenance) en ook onze personeelsplanningen optimaliseren”.

Voor het analyseren van alle data waarover Heijmans beschikt, hebben zij een afdeling met vijf data-scientists die niets anders doen dan het analyseren van data en op basis daarvan gebouweigenaren en -gebruikers adviseren.

PPS-contracten

Uit het Provider Performance onderzoek blijkt dat opdrachtgevers van PPS-contracten ten opzichte van andere contractvormen meer tevreden zijn op het gebied van rapportages en financieel beheer. Heijmans heeft een aantal PPS-contracten en kan dit wel verklaren.

Alexander: “Bij een PPS kunnen wij vanaf het begin, bij het ontwerp van het gebouw, rekening houden met de informatiebehoefte van de opdrachtgever. Indien een opdrachtgever rapportages wenst over de bezetting van het gebouw, per kamer en per bureau, dan kunnen we bij de bouw het gebouw al voorzien van alle nodige sensors om dit te meten. Die enorme hoeveelheid informatie is niet alleen voor opdrachtgevers nodig, maar ook voor onze eigen bedrijfsvoering. Wij moeten onze investeringen over een periode van 25 jaar terugverdienen en om dit goed te kunnen forecasten hebben we ook veel data nodig.”