https://www.hospitality-group.nl/wp-content/uploads/2015/07/Review-300x180.jpg

Van ‘reviewen’ naar ‘samen ontwikkelen’

Van ‘reviewen’ naar ‘samen ontwikkelen’
Van ‘reviewen’ naar ‘samen ontwikkelen’

Auteur:

Efficiënt contract- en leveranciersmanagement

Contract- en leveranciersmanagement is meestal één van de eerste ingerichte regiefuncties. Maar de aandacht voor en gedragenheid van contract- en leveranciersmanagement mag het aantal verbetermogelijkheden, met name voor de effectiviteit, niet verbloemen.

Hospitality Group voerde een adviestraject uit bij de Nederlandsche Bank (DNB). De ervaringen uit dit traject en de praktijk van de DNB zijn gebundeld tot drie handreikingen om het contract- en leveranciersmanagement nog effectiever te maken:

  1. Creëer een volwassen basis
  2. Hanteer een methodische benadering
  3. Voer het gesprek o.b.v. feiten

Succesvolle implementatie

Het resultaat van een intensief traject mag er zijn. CLM’ers merken steeds vaker dat als de basis goed staat de samenwerking met de leverancier steeds meer de kant op gaat van ‘ontwikkelen’ in plaats van ‘reviewen’. De benadering van CLM voor de afdeling Facilitair Management van DNB is zelfs zo succesvol dat DNB op dit moment onderzoekt hoe de aanpak ook kan worden toegepast binnen andere domeinen, zoals ICT en P&O.

In het artikel ‘Van ‘reviewen’ naar ‘samen ontwikkelen’’ uit Facto Magazine wordt het hele traject met de bijhorende drie handreikingen verder toegelicht. Klik hier voor het volledige artikel (pdf).