https://www.hospitality-group.nl/wp-content/uploads/2016/05/wijziging-var_700x350-300x180.jpg

Veranderende regels voor ZZP ers

Veranderende regels voor ZZP ers
Veranderende regels voor ZZP ers

Auteur:

Al jaren zet Hospitality Group succesvol ZZP’ers in op diverse interim opdrachten binnen het facilitaire- en inkoopwerkveld. Tot 1 mei 2016 ontvingen wij van ZZP’ers een VAR-verklaring die inzicht bood in de zelfstandigheid van de ondernemer. Door de invoering van de wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie) zijn we verplicht op een andere manier met elkaar afspraken te maken. Deze nieuwe wet brengt veel vragen met zich mee voor zowel de ZPP’er als voor de opdrachtgever.

Modelovereenkomst

Hospitality Group heeft ervoor gekozen de modelovereenkomst, zoals opgesteld door de belastingdienst, te hanteren om te zorgen dat opdrachtgevers en ZPP’ers zo min mogelijk risico lopen op enige vorm van schijnzelfstandigheid. Concreet betekent dit dat Hospitality Group te allen tijde opdrachtgever van de ZZP’er blijft en afspraken vastlegt in de modelovereenkomst.

Wat betekent dit voor de ZZP’er?

Wanneer er exact gewerkt wordt volgens de modelovereenkomst ontstaat er geen fictieve dienstbetrekking tussen opdrachtgever en interim manager. Dit zegt overigens niets over het ondernemerschap van de ZZP’er, dit borgen wij middels andere beheersmaatregelen die afgesproken worden tussen de ZZP’er en Hospitality Group. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het overleggen van een verklaring betalingsgedrag nakoming fiscale verplichtingen.

Wat betekent dit voor de opdrachtgever?

Er verandert niets in de overeenkomst tussen de opdrachtgever en Hospitality Group. Opdrachtgevers kunnen er vanuit gaan dat er met de ZZP’ers afspraken gemaakt zijn die voldoen aan de nieuwe wetgeving.

Implementatie periode

Voor de aanpassing van deze werkwijze heeft de overheid een implementatieperiode ingesteld van een jaar. Tot 1 mei 2017 hebben we de tijd de nieuwe wetswijziging eigen te maken en door te voeren. Het invoeren van de modelovereenkomst is bij Hospitality Group inmiddels van kracht en alle opdrachten startend vanaf 1 mei 2016 zijn ondergebracht in de modelovereenkomst. Opdrachten die eerder gestart zijn, worden afhankelijk van de looptijd vervangen door de modelovereenkomst. Als peildatum is afgesproken dat opdrachten die langer doorlopen dan eind augustus, of na 1 mei zijn verlengd, worden omgezet naar de nieuwe modelovereenkomst.

Heb jij vragen over wat het verdwijnen van de VAR voor jou als opdrachtgever of als ZZP’er betekent? Neem contact op met Estel Vrielink via info@hospitality-group.nl.