attractive employmenthttps://www.hospitality-group.nl/wp-content/uploads/2016/04/header_pb_aantrekkelijk-werkgeversschap2-300x180.jpg

Zelfontwikkeling meest bepalend in aantrekkelijk werkgeverschap voor young professionals

Zelfontwikkeling meest bepalend in aantrekkelijk werkgeverschap voor young professionals
Zelfontwikkeling meest bepalend in aantrekkelijk werkgeverschap voor young professionals

Auteur:

De belangrijkste drijfveren van starters om te kiezen voor een werkgever zijn zelfontwikkeling, zinvol werk, omgang met collega’s en financiële beloning. Hospitality Group deed onderzoek naar aantrekkelijk werkgeverschap onder afstudeerders en starters met maximaal 2 jaar werkervaring van verschillende HBO- en WO-opleidingen in Nederland.

Aantrekkelijk werkgeverschap

Onder Aantrekkelijk Werkgeverschap verstaan young professionals alle extra’s die een werkgever biedt om interessant te zijn voor (potentiële) medewerkers. De young professionals vinden mogelijkheden voor zelfontwikkeling het allerbelangrijkst. Een gedeelde tweede plek is voor zinvol werk en omgang met collega’s. Financiële beloning komt pas verderop in het rijtje, maar verdiepende analyses laten zien dat deze drijfveer toch van grote invloed is op aantrekkelijk werkgeverschap.

Typen young professionals

Wanneer we inzoomen op young professionals in facility management en hotel management zien we sterk twee groepen. Ze zijn het eens over de belangrijkste drijfveren: zelfontwikkeling, zinvol werk en financiële beloning. Bij groep A zien we bovendien dat omgang met collega’s erg belangrijk is, terwijl groep B afwisseling in werk aanvullend prefereert. Young professionals met een opleiding facility management behoren vaker tot groep A, young professionals met een opleiding hotel management behoren vaker tot groep B.

Young professionals werven met een traineeship

Het aanbieden van een traineeship of een ontwikkelingsprogramma is een goede manier om young professionals aan te trekken. Organisaties doen er verstandig aan toonaangevende trainingen aan te bieden om young professionals verder te kunnen laten groeien en excelleren. Daarnaast is het van belang om young professionals te betrekken bij grote en/of belangrijke projecten. Op deze manier krijgt de young professional het gevoel zinvol werk te doen en een bijdrage te kunnen leveren aan (het succes van) de organisatie. Ten slotte vindt de young professional dat salaris in evenwicht moet zijn met het werk dat zij levert.

Onderzoek aantrekkelijk werkgeverschap

De jonge talenten die werken bij Hospitality Group hebben gezamenlijk het onderzoek ‘Aantrekkelijk Werkgeverschap’ uitgevoerd. Ze nemen zelf deel aan een ontwikkelprogramma voor young professionals binnen Hospitality Group waarin werkervaring en kennisontwikkeling samen gaan. Het onderzoek is in het derde kwartaal van 2015 uitgevoerd onder 295 respondenten van alle soorten opleidingen in Nederland op HBO- en WO-niveau. Uitgebreide uitkomsten zijn te vinden in onderstaand artikel ‘Hoe verleid je de Young professional?’ dat in Facto Magazine is verschenen.

Klik hier voor meer informatie over ons young professional program.

Artikel: Hoe verleid je de young professional?

De strijd om jong talent binnen het werkveld is begonnen. De beste en meest talentvolle ‘jongens en meisjes uit de klas’ zijn gewild, mede door het opbloeien van de arbeidsmarkt. Aantrekkelijk werkgeverschap is dan ook voor steeds meer organisaties een belangrijk aandachtspunt, met als centrale vraag: ‘Wat drijft young professionals en wat vinden zij belangrijk bij het kiezen van een werkgever? Worden zij uiteindelijk verleid door de auto van de zaak of juist door een uitdagend traineeship?’

Lees het volledige artikel.