https://www.hospitality-group.nl/wp-content/uploads/2015/06/Regie-300x180.jpg

Met regie overstag

Met regie overstag
Met regie overstag

Auteur:

Regie is één van de meest besproken thema’s binnen FM. In veel gesprekken die ik over regie voer, komt op zeker moment de vraag: “Maar wat versta jij dan onder regie? Want in mijn beleving gaat het toch om …?”. Waar die puntjes staan worden over het algemeen drie dingen genoemd:

  1. de organisatiestructuur;
  2. het outsourcingsmodel;
  3. de besturing van de dienstverlening.

Wat is nu echt de kern van het begrip?

Een dagje op een zeilboot gaf me een verhelderende metafoor. Samen met enkele relaties en collega’s deden we laatst mee met de jaarlijkse Facility Open zeilregatta. Als winnaar van 2014 hadden we één ambitie namelijk de titel prolongeren.

Lekkere wind, goed gezelschap en concurrentie die het verdiende om van te winnen. Alle ingrediënten waren aanwezig om scherp aan de wind te gaan zeilen dus. Alleen was de gemiddelde zeilkennis en -ervaring aan boord niet direct zeewaardig te noemen. Dus eerst flink oefenen.

Wie, wat, wanneer en hoe

De rollen werden verdeeld. Schipper, stuurman, treintje voor de lieren, pit-boy, mast-boy enzovoort. Iedereen kreeg grondig uitgelegd wat er van hem of haar werd verwacht: “Jij doet dit, op het teken van die, en verder niks. Begrepen?!”.

Directief? Ja, maar ook duidelijk: iedereen wist wat hij moest doen, wanneer en hoe. En des te soepeler dat ging, des te dichter we bij ons doel kwamen: winnen.

Regie voeren over de boot

Als we nu eens de volgende vergelijkingen trekken? Klantbehoefte = Winnen, Levering van diensten = De boot als snelste over de finish laten gaan en Regie = Zorgen dat de boot optimaal wordt bevaren.

Dan waren wij als zeilteam het regieteam en voerden wij regie over de boot om te zorgen dat die boot deed wat wij wilden.

Regie is besturing

Tegen dat perspectief is regie dus geen structuur of sourcingsmodel. We hadden het ook anders kunnen organiseren. En er zaten mensen van zeven werkgevers aan boord, maar het aantal werkgevers had ook één of tien kunnen zijn.

De kern is dat we één team waren waarin alle benodigde rollen waren belegd. En de invulling en uitvoering van die rollen waren op elkaar afgestemd.

Terug naar de vraag aan het begin van deze blog

Het juiste antwoord is dus antwoord C: regie is besturing. En net als het besturen van een boot, bestaat ook facilitaire regie uit rollen. Bijvoorbeeld uit contractmanagement en klantmanagement. In totaal zijn het er veertien en die zijn in elke facilitaire organisatie aanwezig.

Missie niet geslaagd. Oorzaak?

Helaas zijn we 2e geworden in een uiterst competitief veld. Zeker niet slecht, maar eerlijk is eerlijk, de missie is dus niet geslaagd. Oorzaak: een haperende samenwerking tijdens een split second bij de start van de tweede manche. Het toont maar aan dat het continu (in)richten en afstemmen van de verschillende rollen key is. Of het nu tijdens een zeilwedstrijd of binnen Facility Management is.

Bron : Facto.nl