https://www.hospitality-group.nl/wp-content/uploads/2020/11/shutterstock_1477775336_kl-300x180.jpg

Organisaties hebben functies, mensen hebben talent!

Organisaties hebben functies, mensen hebben talent!
Organisaties hebben functies, mensen hebben talent!

Talent

Talenten, we hebben ze allemaal. Het is als ware een gave die je natuurlijk bezit en zichtbaar wordt tijdens activiteiten die je dagelijks uitvoert. Ze gaan je over het algemeen gemakkelijk af, geven je voldoening en je krijgt er energie van. Ook zijn er een aantal talenten die je nog niet kent van jezelf, deze heb je als ware verstopt en kunnen nog ontwikkeld worden. Hoe mooi zou het zijn als je al je talenten, benut of onbenut, herkent en kwijt kunt in je werk. En hoe fijn zou het zijn als je alle talenten van medewerkers in beeld hebt en je echt aan de slag kunt met talentmanagement. Medewerkers behouden, het beste uit mensen halen met het maximale resultaat voor je organisatie? Talentmanagement hoort thuis op de strategische agenda!

Ontwikkelen van talent

Om optimaal gebruik te maken van je talenten moet je ze blijven ontwikkelen. Een groot deel van deze ontwikkeling zit in de uitvoering. Op het moment dat je talenten inzichtelijk zijn en je deze mag inzetten tijdens je werk, leg je een fundament voor jouw toekomst.
Maar waar begin je? Talentgericht werken bestaat nauwelijks en in de praktijk blijkt dat talenten vaak niet overeenkomen met het functieprofiel waarop medewerkers gematcht zijn. Hierdoor blijft veel talent onbenut en worden werkzaamheden uitgevoerd zonder dat we daar energie van krijgen. Door met elkaar op zoek te gaan naar de echte talenten en bijpassende ontwikkelingsdoelen van medewerkers, die ook nog eens overeenkomen met de doelstelling van de organisatie, is de eerste stap gezet in het loslaten van en denken in enkel competenties.

Door met elkaar het gesprek te voeren over waarvan je juist wel en geen energie krijgt in je werk maakt dat je al nadenkt over je talent. Energie krijg je van werkzaamheden die je voldoening geven, waar je goed in bent en waarmee je echt bijdraagt aan organisatiedoelstellingen. En dat doe je vanuit je eigen drijfveren die voor iedereen anders zijn. Maar wellicht zijn er ook situaties in je privéleven waarin je op je best bent en die eigenlijk niet terugkomen in je werk. Bijvoorbeeld het organiseren van een feest, voorzitter zijn bij de plaatselijke voetbalvereniging, kartrekker van een vrijwilligersorganisatie of het digitaliseren van het familie archief. Waarom vind je dit zo leuk en waarom geeft het je voldoening, zijn vragen die je jezelf kunt stellen. Als je weet waar je drijfveren liggen is al snel de brug gemaakt naar je talenten. Als organisatie kun je met een talentenanalyse de echte talenten van medewerkers inzichtelijk maken. Zet deze eens naast een functieprofiel en bekijk waar zowel voor medewerker als voor de organisatie nog winst te behalen valt.

Talentmanagement

Wil je als organisatie echt aan het werk gaan met talentmanagement dan geven persoonlijke talentenanalyses en teamanalyses je enorm veel inzicht. Inzicht in de talenten van medewerkers, talenten van het team maar ook ontbrekende talenten die helpen inzichtelijk te maken waarom bepaalde werkzaamheden, ideeën en strategische plannen niet van de grond komen. Vanuit Hospitality Group maken we voor veel organisaties al inzichtelijk welke talenten benut en onbenut in organisaties rondlopen. Dit doen wij door het inzetten van Talentenscans (TMA). Het begint altijd met de basis: het in kaart brengen van talenten, bijbehorende competenties en ontwikkelmogelijkheden.

Vervolgens maken we het voorkeursgedrag van mensen inzichtelijk dus niet wat ze volgens een functieprofiel moeten of willen kunnen. Deze methode helpt tevens om potentieel talent te ontdekken. Talenten waarvan je niet weet dat ze er zijn, maar die mensen makkelijk ontwikkelen. Samen kijken we naar organisatiedoelstellingen, teamontwikkeling of matchen we de juiste kandidaten met onder andere het juiste talent op een functieprofiel of geven advies bij individuele loopbaanbegeleiding in de zoektocht naar een volgende carrièrestap, binnen of buiten de organisatie.

Toon lef!

Prioriteit geven aan talent is een denkwijze die organisaties nog meer mogen omarmen. Systemen en methoden om talenten zichtbaar te maken zijn immers aanwezig. Om met deze kennis talentmanagement succesvol in te zetten is lef nodig. Lef van o.a. leidinggevenden om talent prioriteit te geven. Dat betekent ook dat ze talenten op de juiste wijze en op de juiste plek binnen de organisatie mogen inzetten. Het vraagt om ander leiderschap. Zet in op wat mensen kunnen in plaats van je te richten op hetgeen wat minder goed gaat. Creëer een omgeving waar mensen mogen ontdekken en fouten mogen maken.

Ook aan medewerkers vragen we lef te tonen. Stel jezelf open en kwetsbaar op en geloof in wat je kunt. Met onze talentenanalyse maken we je talenten inzichtelijk en leggen we bloot wat je echt kunt en niet wat je van jezelf of je omgeving moet of wilt!

Hulp nodig bij het inzichtelijk maken van talenten van medewerkers of op zoek naar je eigen talenten? Hospitality Group bekijkt graag met jou naar de mogelijkheden. Voor meer informatie kan je contact opnemen met Estel Vrielink via 033 – 462 55 55.