https://www.hospitality-group.nl/wp-content/uploads/2022/11/IMG_1995-2000px-300x180.jpeg

Circulariteit bij UWV gaat over bewustwording

Circulariteit bij UWV gaat over bewustwording
Circulariteit bij UWV gaat over bewustwording

Auteur:

In het voorjaar is de algemene circulariteit strategie bij UWV opgeleverd. Een van de deelopdrachten van onze interim manager Domien Reinders was het opstellen van een advies voor de toepassing van circulariteit binnen huisvestingsprojecten.

Bewustwording

Het advies is met name gebaseerd op bewustwording. Zo gaat UWV de mate van circulariteit uitdrukken in massa grondstoffen. Het gewicht en de samenstelling van de gebruikte producten kan worden verminderd met de hergebruikte of gerecyclede retourstromen. Hierdoor ontstaat ook inzicht dat demontage werkzaamheden, losmaakbaarheid en productsamenstelling bijdragen aan een lager circulair kengetal.

Aanpassing sturingsmethode

UWV stuurt projecten volgens de GOTIK methode. Om circulariteitsinformatie een prominente en vaste plek te geven is daarom het advies gegeven een aanvulling op deze methode toe te passen. De vernieuwde sturingsmethode kan gaan bijdragen aan het keuzeproces in projecten en de bewustwording van alle betrokkenen.

Blij met resultaat

De opdrachtgever is tevreden met het advies. De aandacht gaat uit naar goedkeuren en inbedden van de nieuwe methode, het betrekken van medewerkers en het borgen van de nieuwe benadering.