https://www.hospitality-group.nl/wp-content/uploads/2016/01/CLM-300x180.jpg

Contract- en leveranciersmanagement Noordwest Ziekenhuisgroep

Contract- en leveranciersmanagement Noordwest Ziekenhuisgroep
Contract- en leveranciersmanagement Noordwest Ziekenhuisgroep

Auteur:

https://www.hospitality-group.nl/wp-content/uploads/2016/01/CLM-300x180.jpg

Noordwest Ziekenhuisgroep heeft voor Bedrijfsvoering de ontwikkeling ingezet naar een regie-organisatie. Contract- en leveranciersmanagement (CLM) is een centraal onderdeel binnen de nieuwe regie-organisatie. Noordwest Ziekenhuisgroep wilde graag meer vorm en inhoud geven aan het CLM. Enerzijds gericht op het ontwikkelen van een model en anderzijds op het ontwikkelen van kennis bij betrokken medewerkers. NOORDWEST ZIEKENHUISGROEP heeft Hospitality Group gevraagd een ‘hands-on’ ontwikkeltraject voor het CLM te organiseren en begeleiden.

Aan het ontwikkelprogramma hebben acht medewerkers (variërend van contract- en leveranciersmanagers, medewerkers services en huisvesting tot medewerkers inkoop) deelgenomen. Onderwerpen van de bijeenkomsten waren o.a. professioneel opdrachtgeverschap, stakeholdermanagement, performance management en informatiemanagement. Kennisoverdracht en praktijkcases stonden centraal.

De groep was gedurende het traject erg enthousiast en gefocust. Door de ontstane dynamiek kwamen we dan ook tot scherpe en kwalitatieve uitkomsten. Resultaten waren een toepasbaar CLM-model voor Hotelservice en Technische Dienst en een PvA voor de borging van de resultaten uit het traject.