Contractmanagementhttps://www.hospitality-group.nl/wp-content/uploads/2016/01/Contarctmanagement-300x180.jpg

Contractmanagement methodiek ROC Nijmegen

Contractmanagement methodiek ROC Nijmegen
Contractmanagement methodiek ROC Nijmegen

Auteur:

https://www.hospitality-group.nl/wp-content/uploads/2016/01/Contarctmanagement-300x180.jpg

ROC Nijmegen heeft Hospitality Group gevraagd te ondersteunen bij de verdere ontwikkeling van contractmanagement. ROC Nijmegen had de ambitie om te komen tot een uniforme methodiek voor contractmanagement. De afdeling Inkoop was in de lead en wilde de methodiek eerst ontwikkelen en implementeren voor IT en FM en daarna uitrollen naar de andere inkooppakketten. Het resultaat is een gedragen en breed toepasbare methode voor contractmanagement die de basis is voor uitwerkingen per inkooppakket.

Hospitality Group begeleidde een traject van werksessies voor een groep van betrokkenen van Inkoop, IT en FM. De werksessies stonden in het teken van kennisoverdracht en directe toepassing. In korte tijd ontwikkelden we een gezamenlijke ‘taal’ en kennisniveau en een gemeenschappelijke basis voor contractmanagement. Het ontwikkelde model werd direct toegepast op het schoonmaakcontract en daarmee getoetst aan de praktijk. Bovendien kon na het traject het nieuwe contractmanagementmodel gelijk worden gebruikt voor het nieuwe schoonmaakcontract.

Projectgegevens

Opdrachtgever
ROC NIJMEGEN
Locatie
NIjmegen
Projecttype
Begeleiding bij ontwikkelen contractmanagement methodiek

Meer informatie