https://www.hospitality-group.nl/wp-content/uploads/2021/06/Maatvast_Banner-300x180.jpg

Duurzaam en sociaal karakter bij aanbesteding Stichting Maatvast

Duurzaam en sociaal karakter bij aanbesteding Stichting Maatvast
Duurzaam en sociaal karakter bij aanbesteding Stichting Maatvast

Auteur:

https://www.hospitality-group.nl/wp-content/uploads/2021/06/Maatvast_Banner-300x180.jpg

Stichting Maatvast biedt met 25 sociaal culturele accommodaties in Haarlemmermeer activiteiten aan inwoners en buurtbewoners. Het vormt dé plek voor inwoners uit Haarlemmermeer om elkaar te ontmoeten en activiteiten te ondernemen. Het overgrote deel van haar inkomsten ontvangt Maatvast uit subsidies en is dus aanbestedingsplichtig. Met dat gegeven is Hospitality Group de vraag gesteld om in de rol van projectleider en inkoper een aanbesteding voor schoonmaakwerkzaamheden en een meervoudige onderhandse uitvraag voor sanitaire middelen te begeleiden.

Duurzaam en sociaal karakter

Maatvast is een stichting met een duurzaam en sociaal karakter en vindt het creëren van maatschappelijke waarde en lokaal ondernemerschap enorm belangrijk. Zowel de schoonmaakaanbesteding als de uitvraag voor sanitaire middelen draaiden in de basis om duurzame oplossingen. Om deze thema’s voldoende kracht bij te zetten is ervoor gekozen om de diensten schoonmaak en sanitaire middelen als aparte aanbestedingen in de markt te zetten.

Schoonmaakdienstverlening

De schoonmaakwerkzaamheden worden niet alleen beschouwd als een dienst die efficiënt en goed uitgevoerd moet worden. De schoonmakers komen veelal vanuit de directe omgeving en hebben mogelijk een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit is de doelgroep waar Maatvast zich op richt. Naast dat de locaties schoon moeten zijn is ‘verbinden’ een belangrijke doelstelling. Het verbinden van de schoonmaakmedewerker met de medewerkers, vrijwilligers en gasten van Maatvast. Maatvast is bereid om schoonmaakmedewerkers onder goede begeleiding van de leverancier op te leiden zodat zij daarna kunnen doorstromen naar een andere organisatie en voor zichzelf hun leven verder kunnen opbouwen. Bart Koenders, (oud-) Adjunct directeur

De aanbestedingsdocumenten voor schoonmaak waren anders dan anders. Maatvast had behoefte om de prijsvechtende markt op een ander spoor te zetten en te focussen op kwaliteit. De kwalitatieve aspecten waren in grote mate gekoppeld aan de ambities op ‘Verbinden’ en ‘Afstand tot de arbeidsmarkt’. Dit kan in hun optiek ook goed samen gaan met medewerkers die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt.

De niet-openbare procedure hielp ons tijdens het proces enorm om aan de voorkant leveranciers te selecteren die een sociaal karakter hebben en die tevens ook voldoende draagvlak in de regio Haarlemmermeer hebben. Het proces heeft geleid tot het contracteren van Asito, die door haar resources op Schiphol flexibel op de vraag van Maatvast kan inspelen.

Sanitaire middelen

Direct na het afronden van de aanbesteding schoonmaak zijn we gestart met het opstellen van de documenten voor de meervoudig onderhandse uitvraag voor sanitaire middelen. Duurzaamheid vormde bij deze aanbesteding een belangrijk uitgangspunt. Maatvast wenste vooral lokale ondernemers te betrekken bij de uitvraag. Een mooie gedachte: hierdoor wordt het lokaal ondernemerschap ondersteund en zorgt Maatvast ervoor dat haar logistieke voetprint zo klein mogelijk blijft. All Cleaning Products uit Lisse kwam hier als winnende leverancier uit de bus.

Cok van Beek, Clustermanager Maatvast, is direct betrokken geweest bij zowel het aanbestedingstraject, de daaropvolgende implementatie als de uitvoering van de werkzaamheden.

Het is mooi om te zien dat wat aan ‘de tekentafel’ voor de feitelijke uitvraag is bedacht ook uitstekend is uitgepakt! De praktijk leert dat dit geen vanzelfsprekendheid is.

 

De opdrachtnemer heeft, met goede ondersteuning en begeleiding, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst genomen. Zij werken zichtbaar met passie en plezier. Op de kwaliteit van hun werk valt (daardoor) niets op aan te merken. Zij voelen zich ook thuis bij onze locaties en de contacten met onze medewerkers zijn  uitstekend. Het is een cliché maar het is echt een win-winsituatie. Cok van Beek, Clustermanager Maatvast

Door binnen het vakgebied schoonmaak out-of-the-box te denken is een samenwerking ontstaan die past bij de missie van Stichting Maatvast. Een resultaat waar wij als Hospitality Group enorm trots op zijn en die door Stichting Maatvast met een 9.0 beoordeeld is.

Projectgegevens

Opdrachtgever
Stichting Maatvast
Locatie
Hoofddorp
Gerealiseerd
2019-2020

Meer informatie