https://www.hospitality-group.nl/wp-content/uploads/2019/08/Servicepunt71-300x180.jpg

Duurzame interim periode bij gemeente Leiden

Duurzame interim periode bij gemeente Leiden
Duurzame interim periode bij gemeente Leiden

Auteur:

https://www.hospitality-group.nl/wp-content/uploads/2019/08/Servicepunt71-300x180.jpg

In de duurzaamheidsagenda 2016 – 2020 van gemeente Leiden wordt genoemd dat de gemeente het goede voorbeeld wil geven op het gebied van energietransitie. Het op orde hebben van de eigen energiehuishouding en hiermee het bereiken van energiemanagement is hierbij een cruciale stap. David van den Berg borgde daarom de duurzaamheidsfunctie binnen de gemeente Leiden door de rol van energiecoördinator op te zetten en in te vullen. Hij richtte de informatieplicht erkende maatregelen voor meer dan 50 panden in, stelde een dashboard samen om het overzicht over ruim 1100 aansluitingen te behouden en de grip op de facturatie in te regelen.

Het inkopen van duurzame energie

Daarnaast ontstond bij de gemeente Leiden en zeven andere participerende gemeenten de wens om een voorbeeldrol te nemen in het realiseren van minder CO2 uitstoot door het inkopen van duurzame energie. De acht gemeenten verbruiken in o.a. het vastgoed, bij gemalen, straatverlichting en verkeerssystemen ruim 32 miljoen kWh elektriciteit en circa 2,5 miljoen m³ gas. Door dit contractvolume kunnen de gemeenten door het inkopen van duurzaam opgewekte energie een stevige bijdrage leveren aan de klimaatambities.

Energiecoördinator

David van den Berg heeft een leidende rol genomen in de initiatie- en realisatiefase van dit energievraagstuk. Hij zette een integrale samenwerking tussen de gemeenten op, leidde de stappen in het tendertraject en contracteerde een partij die energie levert met Nederlandse wind en groen gas. Met dit contract is een afname van 10.000 ton CO2 (70% van het totaal) gerealiseerd.

David kijkt trots terug op een mooie periode: “Het mooiste aan mijn functie als projectleider van deze aanbesteding is dat ik met deze uitvraag heb bijgedragen aan de realisatie van de duurzame ambities van de deelnemende gemeenten. Niet alleen leveren we hiermee een bijdrage aan de duurzame opwek in Nederland maar ook zetten we hiermee een grote stap naar een CO2 vrije organisatie.”

De energiecoördinator is een nieuwe rol binnen de gemeente Leiden die hiermee een voortrekkers- en voorbeeldrol inneemt in de regio. De ondersteuning die Hospitality Group hierbij heeft geboden in de vorm van een projectleider/energiecoördinator heeft er o.a. in geresulteerd dat grote stappen zijn gezet met het realiseren van afgesproken Leidse doelstellingen m.b.t. de klimaatambities en dat regio gemeenten steeds meer de meerwaarde van een energiecoördinator ervaren.Eus Flapper, Team Manager Facilitaire Zaken Servicepunt71

Projectgegevens

Opdrachtgever
Servicepunt71
Locatie
Leiden
Gerealiseerd
2018 - 2019

Meer informatie