Accommodatiebeleid Gemeente Utrechthttps://www.hospitality-group.nl/wp-content/uploads/2016/01/Accommodatiebeleid-Gemeente-Utrecht-300x180.jpg

Eigentijds accommodatiebeleid Gemeente Utrecht

Eigentijds accommodatiebeleid Gemeente Utrecht
Eigentijds accommodatiebeleid Gemeente Utrecht

Auteur:

https://www.hospitality-group.nl/wp-content/uploads/2016/01/Accommodatiebeleid-Gemeente-Utrecht-300x180.jpg

Betere afstemming van vraag en aanbod in de wijk is voor de Gemeente Utrecht een belangrijk uitgangspunt in het nieuwe welzijnsbeleid. De gemeente wil de behoeften binnen een wijk vroegtijdig kunnen inschatten, zodat accommodaties hierop kunnen inspelen en voor een breder publiek aantrekkelijk worden. Hospitality Group ondersteunde de gemeente bij de ontwikkeling van nieuwe voorzieningenplannen.

Voor elke wijk is de behoefte aan welzijnsaccommodaties en de ontwikkelrichting, zowel fysiek als sociaal, bepaald. Hiervoor maakten we gebruik van leefstijlen en archetypen. Leefstijlen geven inzicht in de voorkeuren van gebruikers voor de sociale inrichting (zoals programmering) en archetypen voor de functionaliteit en het gebruik van een gebouw.

Om de oplossingen voor de fysieke ontwikkelrichting meer tastbaar te maken zijn de archetypen (dorpsplein, dienstencentrum, buurthuis, sociƫteit, zalencentrum, hotspot) niet alleen beschreven maar juist ook gevisualiseerd. Materialen, kleurgebruik, licht en indeling komen terug in de visualisaties. Met sfeerbeelden en schetsen van de buitenkant van het gebouw, de entree en de inrichting kunnen accommodaties heel gericht aan de slag.

Projectgegevens

Opdrachtgever
Gemeente Utrecht
Projecttype
Accommodatiebeleid

Meer informatie