https://www.hospitality-group.nl/wp-content/uploads/2018/09/shutterstock_748861174-300x180.jpg

FM service levels KLM

FM service levels KLM
FM service levels KLM

Auteur:

Auteur:

https://www.hospitality-group.nl/wp-content/uploads/2018/09/shutterstock_748861174-300x180.jpg

KLM heeft haar facilitaire diensten uitbesteed aan Sodexo en de samenwerking opnieuw vastgelegd in een derde-generatie IFM contract. Sodexo levert meer dan 40 facilitaire diensten (hard- en soft services) in ongeveer 90 gebouwen, variërend van kantoren tot hangars. De scope varieert van gangbare FM diensten zoals schoonmaak, onderhoud, cateringdiensten en receptiediensten, tot hele specifieke KLM services zoals bedrijfskleding voor KLM-medewerkers en de menukaarten voor passagiers.

KLM en Sodexo hadden behoefte aan een kritische aanscherping en actualisatie van de service levels als onderdeel van hun nieuwe contract. De focus lag hierbij op volledigheid, uniformiteit en toepasbaarheid van specificaties en afspraken. De wens was tevens over te gaan op meer outputgerichte afspraken en te komen tot toekomstbestendige KPI’s en rapportages.

Na een intensieve samenwerking tussen KLM, Sodexo en Hospitality Group zijn de service levels op inhoud bijgesteld, zodanig dat ze beter zijn afgestemd op de behoeftes binnen KLM en de ontwikkelingen in de markt. Hiervoor heeft Hospitality Group zich gebaseerd op eigen best practices en aansluiting gezocht bij (inter)nationale normeringen en wet- en regelgeving. Het resultaat is dat alle facilitaire diensten in scope opnieuw zijn vastgelegd in service levels en bijbehorende documenten. De documenten vormen hiermee de basis voor de verdere optimalisatie van de samenwerking tussen KLM en Sodexo.

Projectgegevens

Opdrachtgever
KLM
Locatie
Schiphol
Projectgrootte
27 diensten
Gerealiseerd
Juli 2017- juli 2018

Meer informatie