https://www.hospitality-group.nl/wp-content/uploads/2021/07/Ingebruikname-nieuwbouw-De-Westerkim-300x180.jpg

Ingebruikname nieuwbouw De Westerkim

Ingebruikname nieuwbouw De Westerkim
Ingebruikname nieuwbouw De Westerkim

Auteur:

Auteur:

https://www.hospitality-group.nl/wp-content/uploads/2021/07/Ingebruikname-nieuwbouw-De-Westerkim-300x180.jpg

Het huidige gebouw van De Westerkim, woonzorgcentrum in Hoogeveen, sloot niet meer aan bij de visie op kleinschalig wonen en daarom werd het tijd om nieuwbouw te realiseren. De vraag vanuit De Westerkim was om van een mooi nieuw gebouw een goed werkend zorg en welzijnscentrum te maken, dat de basis legt voor het realiseren van haar ambities. Daarbij was het streven om niet de huidige werkwijzen te kopiëren in de nieuwbouw, maar daar waar mogelijk en nodig werkwijzen te verbeteren om zo met meer synergie en beter georganiseerd te starten in het nieuwe gebouw. De bouw vond in twee fases plaats, zodat de bewoners van De Westerkim zo min mogelijk hinder ondervinden en slechts één keer verhuizen.

Tristan Botjes startte eind 2020 als programmamanager bij De Westerkim, waarna collega Marloes van Langen begin 2021 startte als projectleider verhuizing. Als projectleider hield Marloes zich bezig met de inhuizing, verhuizing en coördinering van de scholing, waarbij Marloes na alle voorbereidingen gedurende 6 weken het aanspreekpunt op locatie is geweest.

Aanpak

De aanpak voor ingebruikname is onderverdeeld in twee domeinen. In domein 1 stonden de werkprocessen centraal: enerzijds werden de afdeling overstijgende (nieuwe) werkwijzen en protocollen ontwikkeld en anderzijds vonden afdelingsspecifieke werkprocesvoorbereidingen plaats. In domein 2 stonden gebouw en dienstverlening centraal. Hierin werden alle services ingeregeld op het vlak van ICT, logistiek, facilitair, huisvesting, vastgoedbeheer en veiligheid.

Projectleider verhuizing

Marloes was vanuit haar rol als projectleider verhuizing verantwoordelijk voor het zorgvuldig en concreet plannen van de verhuisdagen. Hieronder vielen zowel de algemene ruimten als  de woonruimtes van de bewoners waarbij bij bewoners rekening gehouden is met de verschillende ziektebeelden. Welke bewoners gaan in de eerste fase verhuizen? Welke bewoner gaat naar welke kamer? Welke spullen gaat de verhuisdienst verhuizen? Wat verwachten we van de familie van de bewoners? Allemaal vragen die zijn meegenomen tijdens het project.

Naast het zorgvuldig en concreet plannen van de praktische zaken van de verhuizing, is ook communicatie met familie en/of naasten een belangrijk aspect geweest van het verhuizingsproject. Voor het project heeft Marloes nauw samengewerkt met zowel de teamleiders vanuit de zorg als de facilitaire professionals om te komen tot een succesvol en gedragen resultaat.

De eerste fase van de nieuwbouw is inmiddels succesvol afgerond.

Projectgegevens

Opdrachtgever
De Westerkim
Locatie
Hoogeveen
Gerealiseerd
Medio oktober 2020 t/m mei 2021

Meer informatie