https://www.hospitality-group.nl/wp-content/uploads/2022/01/shutterstock_602578049-2000px-300x180.jpg

Integraal Service center bij NVWA

Integraal Service center bij NVWA
Integraal Service center bij NVWA

Auteur:

De afgelopen jaren is binnen de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) steeds meer nadruk gelegd op de kwaliteit van de dienstlening. Een groot deel van de ondersteunende taken en werkzaamheden zijn ondergebracht onder de afdelingen facilitaire dienstverlening, personeel en organisatie, informatiemanagement en inkoop. De Directie Interne Organisatie besloot een project te starten dat de integraliteit tussen deze afdelingen verbetert, om de gebruiksvriendelijkheid voor de interne gebruikers te vergroten. Met als centrale ingang: het Service center.

Integraal Service center

Interim Manager Marloes van Langen was vanuit haar rol als adviseur bedrijfsvoering/ projectleider verantwoordelijk voor het gehele project, genaamd Integraal Service center. Het doel van het project was het integreren van de verschillende afdelingen en het kunnen sturen van processen doordat managementinformatie gegeneerd kan worden. Het project is op een agile wijze aangevlogen.

Centralisatie

Het project is verdeeld in verschillende onderdelen: het gedrag van de medewerkers, de fysieke omgeving en het gebruik van systemen voor onder andere managementinformatie. Voor het gedrag stond klantcontact en omgang met weerstand centraal. Daarnaast is een coördinator Service center aangenomen die direct sturing geeft aan het Service center team. Voor de fysieke omgeving is een open werkomgeving gecreëerd, waarin het Service center centraal staat. Aan de achterkant is gefocust op het beter beheersen en optimaliseren van processen, onder andere in het FMIS-systeem om ook zo managementinformatie te kunnen genereren. Dit met als resultaat één ingang voor de interne gebruiker, een verbeterde samenwerking en de mogelijkheid om te kunnen sturen op het verbeteren van de dienstverlening.

Voor dit project werkte Marloes nauw samen met zowel de coördinatoren vanuit de verschillende afdelingen als de coördinator van het Service center en de procesbegeleider. Maar ook samen met andere projectleiders, ontwikkelaars, communicatieadviseurs en managers. In samenwerking met alle stakeholders wist Marloes het project tot een succes te brengen.