https://www.hospitality-group.nl/wp-content/uploads/2017/10/shutterstock_661257121_scholenaanzee_2-300x180.jpg

Interim hoofd facilitair bedrijf Scholen aan Zee

Interim hoofd facilitair bedrijf Scholen aan Zee
Interim hoofd facilitair bedrijf Scholen aan Zee

Auteur:

Auteur:

https://www.hospitality-group.nl/wp-content/uploads/2017/10/shutterstock_661257121_scholenaanzee_2-300x180.jpg

Scholen aan Zee verzorgt voortgezet onderwijs op vijf scholen en in twee sporthallen in de Kop van Noord-Holland. Scholen aan Zee heeft c.a. 3000 leerlingen en er werken c.a. 300 medewerkers.

Voor de periode maart  t/m juli 2017 werd een tijdelijk hoofd facilitair bedrijf gezocht. Het hoofd facilitair bedrijf is verantwoordelijk voor alle faciliteiten van Scholen aan Zee, waaronder het beheer en onderhoud van de gebouwen , de schoonmaakdienstverlening, catering en het contractmanagement. De totale oppervlakte van de gebouwen bedraagt c.a. 36.000m2 en het team van het facilitair bedrijf  bestaat uit c.a. 27 FTE.

Naast de reguliere werkzaamheden lag de focus in deze periode op het herzien van de meerjarenonderhoudsplannen (MJOP’s) van de gebouwen, het uitbrengen van toekomstgerichte huisvestingsadviezen, het doorlichten van het facilitair bedrijf en het signaleren van verbeteringen. Daarnaast zijn in deze periode diverse (onderhandse) aanbestedingstrajecten uitgevoerd die tot flinke besparingen hebben geleid.

Projectgegevens

Opdrachtgever
Scholen aan Zee
Locatie
Den Helder
Projectgrootte
36.000 m2
Gerealiseerd
Maart 2017 - juli 2017

Meer informatie