Kennemerhart naar Kennemerhuis

Kennemerhart naar Kennemerhuis
https://www.hospitality-group.nl/wp-content/uploads/2021/10/20210804_HosGroup_Kennemerhart_8758_FvdH-300x180.jpg

Op 1 januari 2018 zijn de organisaties SHDH en Amie samengegaan onder de nieuwe naam Kennemerhart. Kennemerhart biedt diensten aan op het gebied van wonen, (thuis)zorg en welzijn. Dit doet de organisatie voor ruim 2500 ouderen in Kennemerland. Onderdeel van de vernieuwing van de organisatie is nieuwe huisvesting voor het centrale kantoor en het opleidingscentrum op een nieuwe locatie. Kennemerhart heeft Hospitality Group gevraagd hierbij te ondersteunen.

Toekomstbestendige werkomgeving

De fusie tussen beide organisaties was het ideale moment om de organisatie fysiek meer bij elkaar te brengen. De herhuisvesting, genaamd Kennemerhuis, is een toekomstbestendige werkomgeving die past bij het constant veranderende zorglandschap en de manier van (samen)werken. Het vormt de basis voor alle medewerkers om samen iedere dag weer het beste uit zichzelf en elkaar te halen.

Designprincipes

De kern van het werk van Kennemerhart is goede zorg te leveren, oog hebben voor welbevinden en een plezierige (werk)omgeving creëren. De nieuwe huisvesting zal dit vanzelfsprekend gaan ondersteunen.
Om hierop aan te sluiten, zijn een aantal designprincipes opgesteld:

  • Op maat: medewerkers en gasten voelen zich thuis bij Kennemerhart
  • Verbindend: verbinding tussen elkaar zorgt voor het verlenen van passende zorg
  • Samenwerken: de omgeving nodigt uit tot samenwerken en interactie
  • Fris: een dynamische werkomgeving met ruimte voor ontspanning levert energie op
  • Toegankelijk: Kennemerhart is benaderbaar, gastvrij en heeft een vriendelijke en zorgzame uitstraling

Conceptuele uitwerking

Werken in het Kennemerhuis is gebaseerd op activiteit gerelateerd werken. Dit betekent dat medewerkers op elk moment bewust kunnen kiezen waar, met wie en wanneer bepaalde werkzaamheden uitgevoerd worden. Om activiteit gerelateerd werken te ondersteunen, is de werkomgeving ingedeeld in zones, namelijk rust, ruis en reuring. Dankzij de zonering kunnen de medewerkers efficiënt en effectief werken, maar ook samenkomen voor opleiding of ontspanning. In juni 2020, midden in de coronacrisis, is de nieuwe huisvesting van Kennemerhart in gebruik genomen. Inmiddels blijkt het concept ook goed te passen bij keuzes rondom hybride werken.

Onderzoek

Begin 2021 is de huidige tevredenheid van de medewerkers van Kennemerhart over de nieuwe werkomgeving in kaart gebracht. In dit onderzoek zijn vier elementen beoordeeld, namelijk de fysieke werkomgeving, werkplekken, services en samenwerken. Dankzij de nulmeting, die bij de start van het project is uitgevoerd, kan nu een goede vergelijking worden gemaakt tussen de oude en de nieuwe manier van werken.

Forse stijging tevredenheid

Uit het onderzoek komt naar voren dat de tevredenheid over de nieuwe huisvesting en de nieuwe manier van werken zeer hoog is en een forse stijging heeft doorgemaakt: het totaaloordeel is gestegen van een 4,8 naar een 8,3! De waardering voor de fysieke werkomgeving is hierbij het sterkst gestegen (van 4,7 naar 8,5), gevolgd door services (van 5,3 naar 8,5), werkplekken (van 4,8 naar 7,9) en samenwerken (van 6,6 naar 8,5). Medewerkers en gasten vinden de nieuwe werkomgeving mooi ingericht, een prettige plek voor overleg en een visitekaartje voor Kennemerhart.

Door de veranderde manier van werken als gevolg van de coronapandemie zijn in de evaluatie ook verbeterpunten naar voren gekomen. Zo is de wens ontstaan om meer werkplekken in te richten waar  medewerkers kunnen videobellen. Ook het toevoegen van een extra grote overlegruimte staat op de planning. Door de flexibele indeling van het Kennemerhuis zijn deze aanpassingen eenvoudig te realiseren.

Hospitality Group kijkt met veel plezier en succes terug op het project voor Kennemerhart en wenst haar alle geluk toe in haar nieuwe huisvesting.

Projectgegevens

Opdrachtgever
Kennemerhart
Locatie
Kennemerhuis
Projectgrootte
1.350 m2
Gerealiseerd
Maart 2020 t/m mei 2020

Meer informatie