https://www.hospitality-group.nl/wp-content/uploads/2018/05/shutterstock_1068885863_1000x600-300x180.jpg

Kwartiermaker bij Vogelbescherming Nederland

Kwartiermaker bij Vogelbescherming Nederland
Kwartiermaker bij Vogelbescherming Nederland

Auteur:

https://www.hospitality-group.nl/wp-content/uploads/2018/05/shutterstock_1068885863_1000x600-300x180.jpg

Vogelbescherming Nederland komt op voor in het wild levende vogels en hun leefgebieden, zowel in Nederland als wereldwijd. Dit doen zij samen met mensen die bescherming van vogels en natuur belangrijk vinden. Vogelbescherming Nederland bestaat uit ongeveer 90 medewerkers en is gevestigd in Zeist. Daarnaast vormt de groep vrijwilligers een belangrijk onderdeel binnen de organisatie.

Binnen de Vogelbescherming houdt de afdeling Bedrijfsvoering zich bezig met alle ondersteunende diensten waaronder ICT, HR, Financiën en Bureaumanagement. Het Bureaumanagement bestaat uit receptie, huismeesters en het secretariaat en is verantwoordelijk voor de gehele facilitaire dienstverlening.

Het afgelopen jaar heeft de afdeling Bedrijfsvoering verscheidene veranderingen ingezet en of doorgevoerd. Om het Bureaumanagement team te professionaliseren, door te ontwikkelen en moderne digitale ICT-oplossingen in te zetten is onze interim manager Miranda Reitsma aan de slag gegaan met deze mooie uitdaging.

Miranda houdt zich bezig met het (her)inrichten van processen, het in kaart brengen van een duidelijke verdeling in taken en verantwoordelijkheden, verbeteren van het contract- en leveranciersmanagement, het opzetten van een nieuwe intranetpagina en het coachen van medewerkers en leidinggevende in hun rol.

Miranda beschikt over goede luistervaardigheden, die zij inzet om draagvlak te creëren en mensen mee te krijgen. Miranda is als geen ander in staat geweest om medewerkers te motiveren en mee te nemen in veranderingen, waardoor ze beter in hun kracht worden gezet.

Projectgegevens

Opdrachtgever
Vogelbescherming Nederland
Locatie
Zeist

Meer informatie