Ontwikkeling gastvrijheid bij Stichting Groenhuysen

Ontwikkeling gastvrijheid bij Stichting Groenhuysen
https://www.hospitality-group.nl/wp-content/uploads/2016/01/Gastvrijheidsboek-Magazine-Mockup-300x180.jpg

Stichting Groenhuysen biedt op 26 locaties zorg- en dienstverlening aan ouderen en heeft de wens om zich verder te onderscheiden in haar zorg- en dienstverlening. Hospitality Group ontwikkelde het programma ‘Geïnspireerd Werken’.

Hospitality Group werkte samen met Stichting Groenhuysen aan een visie op geïnspireerd werken en een praktisch trainingsprogramma voor zowel facilitaire medewerkers als medewerkers zorg. De integrale benadering en de betrokkenheid van alle medewerkers in een vroeg stadium zijn uniek en vernieuwend. Het programma bestaat onder meer uit werksessies met leidinggevenden, inspiratiesessies met ambassadeurs, trainingen voor alle medewerkers, zes themaweken met coaching op de werkplek en een toolkit.

Interactie met bewoners

In verschillende workshops hebben medewerkers de gastreis doorlopen waarbij de vraag ‘Hoe willen wij dat cliënten en andere gasten een verblijf bij ons ervaren?’ centraal stond. Deze methode maakte medewerkers heel snel bewust van de mogelijkheden van gastvrijheid en gaf ze gezamenlijke waarden die ze toepasten in de praktijk. “Je zag direct een betere afstemming tussen bijvoorbeeld zorg en facilitair.” Met een kort actieplan kon ieder team zelf aan de slag met de invoering en inbedding. De ruimte die medewerkers kregen voor eigen invulling heeft bijgedragen aan een aantal mooie initiatieven voor bewoners. “We zijn dankzij het programma aanzienlijk gastvrijer. Er is een verrijking van onze denkwijze ontstaan en hierdoor komt interactie met de bewoners echt tot stand.”

Stichting Groenhuysen: http://www.groenhuysen.nl/

Projectgegevens

Opdrachtgever
Stichting Groenhuysen
Locatie
Meerdere locaties

Meer informatie